Margareta Larsson, tillförordnad sektorschef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Foto: Lars Göran Printzén

Smittspårning pågår. Under de senaste veckorna har Göteborgs Stads verksamheter varit nästintill smittfria. Norra Hisingen är en stadsdel som nu fått ett fåtal smittade på ett äldreboende. Smittspårning pågår.

– Vi har under våren förstärkt arbetet med basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt infört besöksförbud. Norra Hisingens verksamheter har haft ett lågt antal smittade under hela tiden och sista veckorna också varit helt smittfria. Vi är väl förberedda nu när vi fått in smitta igen och har rutiner på plats för att begränsa smittspridningen, säger Margareta Larsson, tillförordnad sektorschef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

För tidigt att säga hur smittan kommit in

Nu pågår smittspårning och testning av medarbetare i två steg och det är därför för tidigt att säga hur smittan kommit in på äldreboendet.

– Vi gör en noggrann undersökning för att ta reda på hur det har gått till och om vi behöver förbättra något i hur vi arbetar. Vi gör också en extra kontroll hur väl rutinerna har satt sig. Detta är en pandemi som pågår och tyvärr får vi kanske också vara beredda på att vi får enstaka nya fall av smitta. Men nu vet vi hur vi ska agera snabbt och effektivt, säger Margareta Larsson.