Foto: Lo Birgersson

400 personer har gjort aktivt val. För drygt ett år sedan infördes rätten att välja utförare av hemtjänst. Sedan dess har Göteborg fått fyra nya privata utförare och Göteborgs Stad har anpassat sina arbetsrutiner kring brukarnas valfrihet.

Den förste februari 2018 började Lagen om valfrihet, LOV, att gälla hemtjänsten i Göteborg. Den som har beslut om hemtjänst har sedan dess kunnat välja vilken utförare som ska ge hjälp och stöd. Vid starten fanns, förutom Göteborgs Stads hemtjänst, sju privata utförare.

– De har nu blivit elva stycken. De är fördelade runt om i Göteborg, med en koncentration på de centrala delarna av staden. Tyvärr saknas det fortfarande privata utförare i vissa områden, säger Gisela Askne, chef på enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret.

Sedan årsskiftet krävs ett tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att bedriva hemtjänst. Det har bidragit till att antalet ansökningar om att bli privat utförare minskat tillfälligt.

Samma krav på alla
Kommunfullmäktige har beslutat om de krav som gäller för att en privat utförare ska bli godkänd att utföra hemtjänst. Samma krav ställs också på Göteborgs Stads hemtjänst.

– Därefter följer vi upp nya utövare fem månader efter de startat, för att se att allt fungerar som det ska. Vi håller även på att arbeta fram metoder för en större uppföljning av samtliga utförare vartannat år.

Hittills har cirka 400 personer gjort ett aktivt val av utförare och siffran ökar successivt. Rätten till valfrihet har inneburit nya arbetsrutiner för kommunens handläggare av hemtjänst.

Viktigt med kontinuitet
Liselotte Rosenqvist är chef för Myndighet äldreomsorg i Örgryte-Härlanda och tycker att övergången har gått smidigt i hennes stadsdel.

– Främst handlar det om att berätta om valfriheten. Våra handläggare brukar skriva ut och ta med information om de olika utförarna som verkar i området. Ofta lämnar de kvar den hos brukarna så de får möjlighet att välja i lugn och ro.  Ibland kan någon behöva extra stöd och då hjälper våra handläggare till med att bena ut vad just den individen tycker är en viktig kvalitet hos en utförare, samtidigt månar de alltid om att vara neutrala, säger hon.

Den 1 april infördes även LOV inom daglig verksamhet och för närvarande finns det 18 utövare att välja emellan.