Nytt erbjudande på familjerådgivningen. Med den nya metoden Engångssamtal breddar familjerådgivningen sitt utbud.– Behoven ser olika ut och på det här sättet vill vi bättre möta dem som söker vår hjälp, säger Susanne Ewald Lundberg på Göteborgs Stads familjerådgivning.

Det är lätt att sluta lyssna på varandra och låsa sig i mönster och roller om man lever i en relation. Eller så kanske man behöver praktiska råd kring samlivet. Då kan familjerådgivning vara en hjälp eller ett stöd att komma vidare i sin relation.

– Många som kontaktar oss har behov av flera samtal, men ungefär en femtedel av dem tycker att det räcker med att komma en gång och då vill vi genom en ny metod – Engångssamtal – ge den gruppen bästa möjliga stöd, säger Susanne Ewald Lundberg.

Även om det heter Engångssamtal så består metoden av ett paket. Den startar med en telefonintervju med frågeställningar till båda parterna samt en hemuppgift inför samtalet på familjerådgivningen. Sedan följer ett samtal på ungefär en och en halvtimme som avslutas med en uppgift att arbeta vidare med hemma. Två till tre månader efter samtalet sker ett uppföljande samtal per telefon.

Goda erfarenheter från Malmö
– Metoden bygger på forskning och kliniska erfarenheter, bland annat från Kanada och från den kommunala familjerådgivningen i Malmö. Vid deras utvärdering framkom att cirka 75 procent av paren var nöjda med insatsen och cirka 60 procent tyckte att de uppnått sina förändringsmål.

De som vänder sig till familjerådgivningen och berättar om sin situation får hjälp att avgöra om engångssamtal passar bra, eller om man behöver fler samtal. Engångssamtalen kan exempelvis passa de som redan är inne i en förändring och behöver en push framåt, eller om man vill prova på och se om familjerådgivning är rätt insats.

Hopp om förändring
– Metoden fokuserar på att varje person har många och unika sätt att hantera och lösa problem på. Vi koncentrerar oss på förändringar som är möjliga att nå i nuet eller i den omedelbara framtiden, säger Susanne Ewald Lundberg.

Engångssamtal får man komma på inom en vecka medan väntetiden för övrig familjerådgivning är betydligt längre. Till vanlig familjerådgivning är familjer med småbarn och par i kris prioriterade, det finns också återbudstider för dem som har möjlighet att ta en tid med kort varsel.