Projektet Gunnareds tjejer i samverkan, GUTS, har fått 1,3 miljoner kronor från EU:s stadsutvecklingsprogram Urban II. Med hjälp av dessa pengar ska tonårstjejer få en ny mötesplats i Lövgärdet. Barnmorskor, skolsköterskor och kuratorer ska ge råd och stötta tjejer i åldrarna 13 till 20 år.

Många unga tjejer har det svårt idag, och det visar sig bland annat i form av ätstörningar, mobbing och ett ökat missbruk.

– Problematiken har blivit mer och mer aktuell och i Gunnared vill vi nu ta ett krafttag för att motverka den här utvecklingen. Med den nya mötesplatsen kommer vi att samla kompetensen på ett ställe och få ett helhetsperspektiv på tjejernas fysiska, psykiska och sociala hälsa, säger fritidschef Susanne Gustafsson.

Bygger underifrån

– Vi vill skapa en mötesplats där tjejerna kan träffa till exempel kuratorer, personal från skolhälsovården och barnmorskor för samtal och rådgivning och där tjejerna själva träffas och pratar. Äldre tjejer kan till exempel ordna egna temakvällar. Vi börjar bygga underifrån med att skapa ett nätverk, här finns också flera aktiva kvinnoföreningar.

Projektet som ska löpa under tre år drar igång i Lövgärdet i september. Pengarna från EU delas ut inom ramen för URBAN II – EU:s stadsutvecklingsprogram.

Positiva vägar

– Projektet vänder sig inte bara invandrartjejer, även om det är där många problem blir särskilt tydliga. Vi vill söka positiva vägar, det kan handla om råd om kost, sexualundervisning, diskussioner kring flickors roll i familjen, relationer till killar, jämställdhet, om att sätta gränser och komma fram till vad man själv tycker, säger Susanne Gustafsson.

Detta är URBAN II:

Programmet pågår parallellt i ett sjuttiotal städer runt om i Europa fram till 2006 och Göteborg är enda svenska stad som deltar.

Syftet med URBAN II Göteborg är att höja utbildningsnivån, få fler människor i arbete samt stärka den ekonomiska, sociala och kulturella infrastrukturen i ”urbanområdet”.

URBAN II Göteborg omfattar delar av stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen och Lundby.