Göteborgs kriscentrum för män startade 1986 som det första kriscentrumet för män i Europa. Nu har man funnits i 20 år och personalen märker en klar skillnad jämfört med starten: Det är inte alls lika "skämmigt" att som man söka hjälp idag – och fler män vågar söka hjälp tidigare.

– Man kan säga att vi jobbar med vanliga män som har hamnat i en ovanlig situation, säger Johan Englén som arbetat 19 år på Kriscentrum.

Mer motiverade att ta itu med sig själva

Under förra året träffade han och kollegorna Tommy och Carl-Johan över 300 män: Hälften hade problem i samband med en separation, 30 procent sökte hjälp för att de misshandlat, hotat eller på annat sätt brukat våld mot närstående och övriga hade andra relationsproblem. Utöver besöken gav man också närmare 500 rådgivande samtal per telefon.

– Det har varit ungefär lika stor efterfrågan i alla år, säger Carl Johan Collin.

En klar skillnad jämfört med starten är att männen kommer tidigare med sina problem i dag och att de inte skäms för att söka hjälp. De vill förändring och många är rädda för sin egen destruktivitet.

För 20 år sedan fanns en helt annan misstänksamhet. Det var inget man berättade för andra, att man behövde prata om sina relationer och sitt inre. Kanske är det dagisfostran, pratprogrammen i medier och en allmän uppluckring av bilden att en riktig man skall vara tyst och fysiskt stark som är förklaringen, tror de tre kollegorna. De tycker att män idag är mycket mer motiverade att ta itu med sig själva.

Mer fokus på barnen

En annan skillnad jämfört med förr är att barnen har en annan plats i männens liv idag. Förr handlade det mer om individen, det vill säga mannen själv.

Nu försöker också Kriscentrum arbeta mer aktivt på att barnen till männen direkt eller indirekt dras in i behandlingen. Många barn har hört och sett saker som kan prägla dem destruktivt för resten av livet.

– Mannen måste förstå sitt barns situation. Ofta kan han också upprepa något som han som liten själv blivit utsatt för, säger Tommy Sjölund, psykolog på Kriscentrum.

– En annan grupp som vi måste bli bättre på är invandrarmännen, säger Johan E. Vi behöver mer kunskaper här för många av dessa män har en alldeles speciell situation och problematik.

I dagarna börjar en fjärde medarbetare för att de skall få tid att utveckla kompetensen och möta dessa män på ett bra sätt.

Tacksamt arbete

– De män som söker vår hjälp är motiverade och de är väldigt tacksamma för den hjälp de får. Det har självklart bidragit till att vi som jobbar här har stannat i så många år, menar alla tre.

Tillsammans har de arbetat över 40 år på Kriscentrum för män. I de utvärderingar som männen får fylla i om hur de upplevt kontakten med Kriscentrum för män märks denna tacksamhet tydligt. En av männen uttrycker det så här:

”Det finns många män därute som skulle behöva ert stöd. Inte bara för att de är våldsamma utan för att få stöd i att vara en modern man. Det är fasiken inte lätt.”

Fotnot:
Personalen på Kriscentrum för män nås på telefon 031-367 93 90