Stort behov av råd och stöd. Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning informerar och vägleder om vilken hjälp som finns tillgänglig i samhället. Och behovet är stort. Under 2016 vände sig över 400 personer till lotsarna Eva Dornerus och Lisa Andréasson för att få råd.

Att leva med en diagnos eller funktionsnedsättning innebär förutom påfrestningarna i vardag också många och spridda kontakter med myndigheter, sjukvård, kommun och andra samhällsinstanser.

För en enskild person kan det vara svårt att hålla koll, förstå vilka rättigheter man har och hur man bär sig åt för att få den hjälp man har rätt till. Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning som är en verksamhet inom social resursförvaltning, är ett sätt för kommunen att underlätta och erbjuda en samlad plats där man kan få hjälp och råd.

– Många uppskattar att vi finns för att det är enkelt med ett ställe att vända sig till med frågor eller funderingar. Och vi hjälper fler och fler hela tiden. 2012 när vi startade Lotsen var det 60 personer som sökte kontakt med oss. 2016 var det 423. Och vi vill att ännu fler ska hitta hit, säger Eva Dornerus, en av de två lotsarna.

En resurs även för professionen
Men det är inte bara anhöriga och brukare som vänder sig till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Genom åren har också fler personer som jobbar inom vård, skola, omsorg eller andra verksamheter börjat vända sig till Lisa och Eva med frågor.

– Det är bra för då kan anhöriga få svar direkt på sina frågor

Göteborgs Stad är i dag den enda kommunen i Sverige med en verksamhet vars syfte är att informera och vägleda om vilken typ av stöd som finns i samhället för barn, vuxna och äldre med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar.

– Vi är ingen beslutfattande enhet och dokumenterar inte samtalen vilket många uppskattar, säger Eva Dornerus.

Välmatad webb och Facebook
Förutom att ge råd och tips har Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning en webbplats full av information för målgruppen. Där finns information om vilka bidrag man kan få, hur arbetsförmedlingen kan hjälpa till, tips på appar, utbildningar och hjälpmedel och mycket, mycket mer.

– Vi jobbar också med Facebook för att samla ihop och sprida information om föreläsningar, kultur- och fritidsaktiviteter för vår målgrupp. På så sätt behöver de inte leta själva utan vi hjälper dem genom att samla ihop aktiviteterna på ett ställe. Det tror vi gör vardagen lite lättare för dessa familjer.