Stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Till familjecentralen kan alla familjer komma, för att få stöd och råd om barnets hälsa och utveckling, men också för att träffa andra föräldrar och barn. Poängen med att samla olika verksamheter under samma tak är att kunna ge familjer ett lättillgängligt och snabbt stöd.

Arbetet för att Göteborg ska bli en jämlik stad pågår varje dag och ser ut på många sätt. En grundläggande del handlar om varje barns rätt till bra uppväxtvillkor. Att stärka de viktiga vuxna runt barnen ger dem bättre förutsättningar att ge sina barn en god start i livet. Det kallas att arbeta familjecentrerat och familjecentralerna är en del i detta arbete.

– Familjecentralerna är en unik arena där familjer får möta verksamheter som samlats under samma tak. Just för att vårdnadshavare ska kunna få ett lättillgängligt stöd och snabbt få svar på sina frågor, säger Ann-Marie Halfvordsson, processledare inom satsningen Jämlik Stad.

En mötesplats i Biskopsgården

På familjecentralen i södra Biskopsgården finns barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), socialtjänst och öppen förskola i samma byggnad. Hit kan familjer komma för att få stöd och råd om barns hälsa och utveckling men också för att träffa andra föräldrar och barn.

För Homejra Zafar och hennes två barn är familjecentralen en viktig knutpunkt. Öppna förskolan i huset har varit särskilt betydelsefull. När hon tog sin äldste son till BVC på familjecentralen för en hälsoundersökning när han var sex månader fick hon också tips om öppna förskolan.

– Vi gick dit samma dag, och vi har fortsatt att gå varje dag, även med min andra son som nu är 1,5 år. Jag hade ett behov av att träffa andra mammor och har lärt känna flera som jag nu har kontakt med även privat. Det finns också tre pedagoger på öppna förskolan som hjälper och stöttar föräldrar. Jag känner att jag fått ett annat stöd där än min familj kunnat ge, säger hon.

”Mina barn älskar öppna förskolan”

– Det finns så många aktiviteter på öppna förskolan. Tandvården och föräldrastödjare kommer hit, och de ordnar aktiviteter kring läsning där barnen får böcker. Mina barn älskar öppna förskolan, och nu när pandemin gjort att vi inte kan gå dit känns det väldigt tomt.

På familjecentralen finns också möjlighet att delta i föräldraträffar och andra gruppträffar. Homejra Zafar har själv deltagit i föräldraträffar som hon tycker varit bra för att förstå barnens utveckling bättre.

Hon har också rekommenderat vänner att besöka familjecentralen och tycker att det informeras för lite om vad den kan erbjuda.

– Många känner inte till familjecentralen och det är synd, för den är verkligen en tillgång.
De olika verksamheterna kompletterar varandra. Alla behövs och ger mycket stöd till föräldrar inom olika kategorier.

Samverkan med familjen i fokus

I Göteborg finns idag tio familjecentraler. De är en del av samarbetet mellan stad och region för att ge alla barn möjlighet till goda uppväxtvillkor.

– Familjecentraler är en del av arbetet för att nå en mer jämlik stad med minskade skillnader mellan olika områden i Göteborg men också mellan olika grupper i befolkningen, säger Ann-Marie Halfvordsson.

Ann-Marie Halfvordssons uppdrag är att ge stöd i tidigt förebyggande arbete kring barn, ofta i samverkan mellan region och stad. Hon har särskilt fokus på att stödja etablering av familjecentraler.

Kan svara på frågor och lotsa vidare

– Vi har nyligen utvärderat samverkan i familjecentralerna och det är tydligt att det är gynnsamt, för familjernas skull men också för de yrkesverksamma att finnas i samma lokaler. De som arbetar på familjecentralerna ser att det ger bättre tillgänglighet för familjerna och större möjlighet att svara på familjens frågor i stunden eller enkelt lotsa vidare.

– Men det är en utmaning att hitta bra lokaler, så därför pågår ett intensivt arbete för att stärka samverkan utan gemensamma lokaler.

I andra delar på Hisingen, i Kärra, Torslanda och norra Biskopsgården, har verksamheter kommit överens om stärkt samverkan kring barn och familj för att kunna möta familjernas behov tillsammans. Det innebär till exempel att planera och genomföra aktiviteter i varandras lokaler. BVC och föräldrastödjare kommer regelbundet till öppna förskolan för att svara på frågor om barns utveckling och utmaningar i föräldraskapet. Och tandvården kommer för att prata om bra mat och om hur viktigt det är att börja sköta tandhälsan tidigt.