Nu ska familjehemsplacerade barn i Bergsjön garanterat bli lyssnade på. Bergsjön är med i ett nytt landsomfattande projekt där Socialstyrelsen erbjuder barnen ett eget tillsynsombud.

Projektet startar under hösten och pågår i tre år. Några av de familjehemsplacerade barnen i åldrarna 5 till 18 år i Bergsjön kommer, om de vill, att få ett tillsynsombud. Det är en opartisk vuxen som träffar barnet utan att fosterföräldrarna är med. Minst fyra gånger per år, men oftare om barnet vill.

Barnen får själv styra vad de vill prata med tillsynsombuden om. Det behöver inte alls vara några missförhållanden i fosterfamiljen som den vuxne ska lyssna efter.

– Syftet är att uppmärksamma barnets situation rent generellt. Att säkerställa att vi är lyhörda för barnens upplevelser. Det kan lika väl handla om situationen på fritids eller i skolan, säger Tarja Mattila på individ- och familjeomsorgen i Bergsjön.

Redogörelse lämnas in

Efter varje träff ska tillsynsombudet skriva ner vad som sagts. Barnet får ta del av redogörelsen och godkänna den innan den lämnas till socialtjänsten.

– Om det är något barnet säger som måste åtgärdas så är det viktigt att socialtjänsten får veta det.

– Men tillsynsombudet ersätter inte socialtjänstens uppföljningsansvar, eller Socialstyrelsens tillsynsansvar.

Bergsjön kom med i det treåriga försöksprojektet för att man anmälde sig när Socialstyrelsen gick ut med en intresseförfrågan.

– Vi är angelägna om att utveckla vår verksamhet och ser det här som en jättebra möjlighet. Syftet är att undersöka om fristående tillsynsombud förbättrar familjehemsplacerade barns situation, om ombuden gör att barnens rätt att komma till tals och bli lyssnade på tas tillvara på ett bättre sätt, säger Tarja Mattila.

Biskopsgården blir kontrollgrupp

Tillsynsombuden kommer i försöket att utgöras av personer som är anställda som socialinspektörer på Socialstyrelsen. Vilka som får lov att vara tillsynsombud ifall verksamheten slår väl ut och blir permanent är inte bestämt.

Biskopsgården kommer också att vara med i projektet, som en kontrollgrupp till Bergsjön eftersom de har en liknande befolkningsstruktur. I Biskopsgården fortgår alltså arbetet med familjehemsplacerade barn utan något erbjudande om tillsynsombud.

Förutom Bergsjön och Biskopsgården representeras Västsverige också av Trollhättan och Uddevalla i projektet. Totalt är 120 barn över hela landet med i försöket, 60 av dem får ett tillsynsombud och 60 barn fungerar som kontrollgrupp.

2013 kommer projektet att utvärderas av Örebro universitet.