I nästa vecka – den 11 och 12 oktober – träffas drygt fyrtio handläggare från hela landet på en unik konferens i Göteborg. Ämnet är rekrytering av stödfamiljer enligt LSS (Lagen om stöd och service) för funktionshindrade barn och unga.

– Det är första gången som vi, tjänstemän från små och större kommuner, får tillfälle att träffas och prata jobb, säger en av arrangörerna familjehems- seketerare Helena Johannesson vid Familjehemsverksamheten i Biskopsgården.

250 stödfamiljer i Göteborg

Och det är inte vilket jobb som helst. De barn och unga som de hjälper har ofta svåra funktionshinder och deras familjer behöver stöd och avlastning.

En stödfamilj tar frivilligt på sig en komplicerad uppgift och ett mycket speciellt ansvar gentemot barnen och deras familjer.

I Göteborg har uppemot 250 funktionshindrade barn stödfamilj och knappt tio tjänstemän i stadsdelsförvaltningarna sköter verksamheten med rekrytering, kontakt med stödfamiljer med mera.

Vill bilda nätverk

– Vi vill bilda ett fungerande nätverk för oss och våra kollegor ute i landet, säger Helena. Här i Göteborg har vi varandra, men i de flesta kommuner är man helt ensam i sin yrkesroll. Nu vill vi samtala om våra arbeten och hur vi kan hjälpas åt i framtiden, säger Helena.

Konferensidén blev konkret i våras och göteborgarna tog initiativ till en inbjudan. Det blir föreläsning om intervjumetodik och tillfälle till erfarenhetsutbyte och samvaro.

Även Kommunförbundet deltar.

Tjugofem kommuner från Östersund till Malmö blir representerade på konferensen som hålls i Bagargårdens Kulturhus måndag, tisdag i nästa vecka.

Fotnot:
Frågor om konferensen besvaras av
Britta Timan, Kortedala tel 031-365 35 14
Helena Johannesson, Biskopsgården tel 031-366 66 35
Kristina Nordin, Bergsjön tel 031 365 43 58