På ett år har antalet patienter som väntar på att få vård i Västra Götalandsregionen minskat med 2.000 personer. Anledningen är möjligheten att välja vårdgivare utanför regionen och behandlingsgarantin. Det framgår av en rapport från projektet ”Kortare väntetider” som presenterades för hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdagen.

Väntetiden ökar fortfarande, men inte i samma takt som tidigare. Det finns dock några områden där väntetiden minskar, till exempel inom hjärtsjukvården, gynekologin och vissa delar av allmänkirurgin.

Det senaste halvåret har cirka 600 patienter utnyttjat behandlingsgarantin eller sin rätt att välja vårdgivare. Det är främst patienter med besvär från rygg, knä- och höftleder samt patienter med hörsel- och synnedsättning som sökt hjälp. Av de patienter som valt att vända sig utanför regionen har de flesta åkt till Stockholm, Skåne och Strängnäs. Men de flesta som utnyttjat behandlingsgarantin har kunnat få hjälp inom regionen. Hittills har möjligheten att välja vårdgivare kostat 15 miljoner kronor och behandlingsgarantin 6 miljoner kronor.

Köerna är fortfarande långa för patienter på väntelista till grå starroperationer, hörselnedsättning och höft- och knäledsoperationer. För att korta dessa väntetider kommer vård att upphandlas under året. Andra åtgärder är att uppdatera sjukhusens väntelistor, utveckla vårdprocesser och möjligheterna för patienter att själva boka en bestämd tid för besök och behandling.

EPV-kansliet och kö-kansliet hjälper patienter som vill välja vårdgivare utanför regionen eller utnyttja regionens behandlingsgaranti. Patienter som väntat längre än ett år på operation eller behandling inom vissa prioriterade områden kan utnyttja behandlingsgarantin.