"Vi ringer alla". Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten i Västra Göteborg brukar bjuda in stadsdelens alla nyblivna 80-åringar till en informationsträff om den service och de tjänster som erbjuds seniorer. På grund av pandemin är dessa inställda. I stället har äldrekonsulent Elisabeth Madsen gjort informationsfilmer som följs upp både med brevutskick och ett telefonsamtal.

Ungefär sex stycken informationsträffar för 80-åringar per år brukar det bli i Västra Göteborg.

– Vi håller träffarna på olika ställen runt om i stadsdelen så att det är nära för seniorerna att komma. Ungefär 35 procent av de inbjudna brukar komma. De som inte kan dyka upp erbjuds att få informationsmaterialet hemskickat, vilket de flesta vill, säger Elisabeth Madsen, äldrekonsulent i stadsdelen.

Ringer till alla

 På grund av pandemin får filmer ersätta informationsträffarna. I fem filmer, som nyligen producerats, samtalar Elisabeth Madsen med kollegor som berättar om fixartjänsten, anhörigstöd, hemtjänst, trygghetslarm och syninstruktörernas arbete. Ett första brevutskick har gjorts till 100 personer som fyller 80 år, för att hänvisa till filmerna.

– Jag och en kollega sitter även och ringer runt till dem under november och december. Har seniorerna redan sett filmerna kan de ställa följdfrågor till oss. De som inte har möjlighet att se filmerna ger via muntlig information utifrån deras intresse och behov. Vi skickar även ut informationsmaterial och lotsar vidare vid behov.

Elisabeth Madsen har redan märkt att det skiljer mycket i tillgången till internet, datorer och smartphones, och i hur digitala personer är.

– Det är också därför vi ringer alla – för att kunna ge dem som behöver muntlig info och erbjuda oss att skicka hem det informationsmaterial som efterfrågas.

Uppskattar kontakten

De personliga telefonsamtalen är ingen nyhet. Även tidigare fick de nyblivna 80-åringarna ett samtal före informationsträffarna. De som inte hade möjlighet att dyka upp erbjöds att få material hemskickat om de tjänster och den service som äldrekonsulenterna informerar om på träffarna.

– Jag tycker att seniorerna verkar uppskatta att vi ringer dem, och särskilt i den här speciella tiden vi lever i. Folk känner att de är viktiga. Vi pratar om alltifrån pandemin och hur man har det, till frågor om digitalisering och om deras behov och intresse för att lära mer. Vi får med oss viktig kunskap in i planeringen för våra verksamheter framåt, säger Elisabeth Madsen.

Informationsfilmerna, som är mellan två och fem minuter långa, ligger på Åkerhus träffpunkts hemsida.