Prövas i prioriterade områden. Med start den här veckan erbjuds familjer i prioriterade områden sex hembesök av BVC och föräldrastödjare när de fått sitt första barn. Syftet är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga och öka familjens delaktighet i samhället.

Hembesök från BVC är inget nytt. Men nu utökas antalet och upplägget utvecklas. I Göteborgs Stads prioriterade områden kommer alla förstagångsföräldrar och de som får barn för första gången i Sverige erbjudas sex hembesök fram till barnet är 15 månader. Familjerna får besök av både en sköterska från BVC och en föräldrarstödjare från socialtjänsten.

– Tanken är inte att kontrollera eller bedöma. Vi vill skapa tillit så att föräldrar kan känna sig trygga att ställa frågor och prata om det som är svårt. Av tidigare erfarenhet vet vi att det blir ett helt annat samtal när i familjens hemmiljö, säger Kerstin Gunnarsson, föräldrastödjare i Västra Göteborg.

Det nya arbetssättet med fler hembesök och ett samarbete mellan barnhälsovårdens personal och socialtjänstens förebyggande personal bygger på en lyckad satsning i Rinkeby. Den har bland annat lett till ett ökat antal barn som vaccineras mot påssjuka, mässling och röda hund och en större trygghet i den egna nya föräldrarollen. Programmet har också ökat föräldrarnas kunskap om det svenska samhället och vilket stöd som finns.

Väg till mer lika livsvillkor
Först ut att pröva utökade hembesök i Göteborg är Opaltorgets BVC. Därefter kommer de införas på barnavårdscentraler i Västra Göteborg, Västra Hisingen, Angered och Östra Göteborg.

– Vi vet att barn som växer upp i de här områdena har en större risk för att få sämre livsvillkor, hälsa och trygghet. För att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa behöver vi nå ut till familjer i större behov av stöd med en högre dos av insatser, säger Kerstin Gunnarsson.

Hembesöken ingår i Göteborgs Stads satsning på att skapa ett mer jämlikt Göteborg.

Kerstin Gunnarsson berättar att samtalen kommer ge föräldrarna svar på frågor om barnets utveckling och verktyg för rollen som förälder.

– Vi vill hjälpa dem att känna tilltro till sin föräldraförmåga. Det är oerhört viktigt eftersom vi vet att det leder till en positiv utveckling för barnet.