Plusläger på Onsalagården. Sedan ett par år tillbaka har efterfrågan på lägerplatser för barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar ökat. För att möta behovet utökar lägerverksamheten med en ny anpassad helgvistelse – plusläger.

Inom social resursförvaltning finns fem naturskönt belägna lägergårdar. Under helgerna arrangeras läger för barn och unga med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, så kallade LSS-insatser.

De senaste två åren har efterfrågan på platser för barn med stort omsorgsbehov ökat.

– Det handlar om barn som behöver mycket hjälp, även på natten. Ofta har de flera olika diagnoser, till exempel autism tillsammans med måttlig till svår utvecklingsstörning, säger Charlotta Öhman på social resursförvaltningens lägerverksamhet.

Plusläger varannan helg
Från och med i höst startas därför en ny typ av läger, utformad för att ta hand om just den här gruppen. Varannan helg arrangeras plusläger på handikappanpassade Onsalagården. Varje läger har till att börja med plats för sex deltagare uppdelat i två grupper.

– En del klarar av att vara i grupp, andra inte, så vi prövar oss fram. Aktiviteterna, som är desamma som övriga läger, anpassas till deltagarna. Är vädret fint badar de, åker ut med båten eller fiskar krabbor. Men för någon kanske det räcker med att få sitta bredvid, säger Charlotta Öhman.

Anpassas efter skoltiderna
För att underlätta för både föräldrar och barn åker deltagarna direkt till lägret när skolan slutar på fredag eftermiddag. På måndag morgon äter de frukost på Onsalagården innan en ny skolvecka tar vid.

– Det här är en lösning som passar de här barnen eftersom de ofta har svårt att påbörja något nytt eller avsluta något. Nu slipper de åka hem och sedan bryta upp efter en kort stund.

Under hösten är det enbart helgvistelser som gäller och barnen åker på ett läger i månaden. Men så småningom hoppas man kunna erbjuda plusläger även under veckorna.

Har nyanställt personal
Den nya satsningen innebär att lägerverksamheten har förstärkt sin personalstyrka med fyra 60-procentiga tjänster. Förutom flera lägerledare arbetar tre stödassistenter på varje läger. Dessutom finns alltid en stödassistent med vaken nattjänst.

– Nästan alla lägerledare har det som extrajobb under studietiden. När de går vidare tappar vi kunskap och erfarenhet. Med de nyanställda stödassistenterna får vi en bättre kontinuitet, säger Charlotta Öhman.

Vilka barn som beviljas plats på lägren bestäms av de olika stadsdelarnas handläggare. Någon analys som kan förklara varför trycket på platser för barn med stort omsorgsbehov har ökat har inte gjorts.

– En förklaring skulle kunna vara att föräldrarna blivit mer medvetna om vilka stödinsatser man har rätt till enligt LSS-lagen, säger Charlotta Öhman.

C28_2.jpg
Foto: Anton Ekström