Johan Falkehed på regionens flyktingmedicinska mottagning och Mari-Ann Nikkilä på social resursförvaltnings etableringsenhet. Foto: Karin Lagerkvist

Samarbete mellan kommun och region. Under förra året ökade andelen nyanlända som gjorde en hälsoundersökning på Regionhälsans flyktingmedicinska mottagning till 83 procent. Siffran har tidigare legat på mellan 60 och 65 procent. En viktig förklaring till ökningen är det samarbete som inleddes vintern 2018 mellan Göteborgs Stads etableringsenhet och Regionhälsan.

Samarbetet gäller så kallade kvotflyktingar, som har blivit utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till Sverige. De blir utvalda på särskilda grunder och är antingen hbtq-flyktingar, stora barnfamiljer eller svårt sjuka.

Vid undersökningen, som inte bara kvotflyktingar utan även asylsökande och arbetskraftsinvandrare har rätt till, identifieras eventuell ohälsa och prover tas med fokus på infektionssjukdomar.

Snabbare kontakt
– Så fort kvotflyktingarna landar i Sverige skickar vi nu en remiss till flyktingmedicin så att de får sin första hälsoundersökning. Genom kontakten får flyktingarna snabbt det stöd och den hjälp de behöver och flyktingmedicinska mottagningen hjälper dem också med andra vårdkontakter, berättar Mari-Ann Nikkilä, första socialsekreterare på social resursförvaltning integration.

– Flyktingmedicinsk mottagning hjälper även oss på Etableringsenheten att direkt etablera rätt vårdkontakter för svårt sjuka personer, fortsätter hon.

Mari-Ann Nikkilä tycker samarbetet har fungerat jättebra, och i förlängningen också gör så att kvotflyktingarna snabbare får sina behov tillfredsställda via exempelvis Arbetsförmedlingen, barnomsorg och skola vilket hon menar leder till större självständighet.

”Samverkan ofta en svår nöt”
Johan Falkehed, anestesisjuksköterska på flyktingmedicinska mottagningen, tror att det till stor del är samarbetet mellan regionen och kommunen som ligger bakom att fler nu utnyttjar sin rätt till hälsoundersökning.

– Att hitta rätt bland olika vårdinstanser kan vara svårt för en som bor och är uppvuxen i Sverige – tänk då hur det är att plötsligt komma till ett nytt land som kvotflykting. Min erfarenhet efter att ha arbetat inom sjukvården i snart 20 år är att samverkan, och att jobba över myndighetsgränser, ofta är en svår nöt att knäcka. Men här tycker vi att vi har lyckats, och det är vi väldigt glada för, säger Johan Falkehed på Regionhälsan.