Förbereder för ännu fler om det blir riktigt kallt. Ingen ska behöva sova utomhus i Göteborg när det är kallt i vinter. Därför ordnar Göteborgs Stad och idéburna organisationer fler övernattningsplatser. “Vi har börjat förbereda för ytterligare platser om det skulle bli riktigt kallt och platserna inte räcker till”, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center för hemlöshet.

Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center för hemlöshet.

Det finns de som av olika anledningar väljer eller tvingas att sova utomhus. De löser det under större delen av året genom att till exempel bo i tält eller bilar.

– När de blir riktigt kallt behöver de komma inomhus och sova. Därför finns ett behov av ett ökat antal platser under vintern.

Har uppsökarenhet

Grunden är densamma som under resten av året. Den som är akut hemlös ska söka stöd, i första hand via socialkontoret eller socialjouren utanför kontorstid.

– Vi vet att det finns personer som av olika orsaker inte får bistånd eller vill ha kontakt med socialkontoret. Då har Uppsökarenheten ett antal platser för övernattning, vissa har de själva och vissa drivs av Räddningsmissionen som har 35:an.

Fler platser

I vanliga fall finns 18 platser totalt och de utökas till 24 under vintern. För dem som är utsatta EU-medborgare eller papperslösa finns härbärge på Station Nord. Det har 50 platser i vanliga fall och de utökas till 70 under vintern. Det finns också platser som hemlösa kan gå till dagtid under hela året. Det är till exempel Vasagatans frukostcafé, Johanneskyrkan och Huldas hus för kvinnor.

– Vi har myndighet, socialjour och idéburna verksamheter med i samverkansgruppen och vi jobbar tillsammans resten av året, det är grundläggande för att det ska fungera, säger Jenny Martinsson som är sammankallande för gruppen.

Lyckades förra året

Kartläggningen över hemlösa i Göteborg 2022 visade att det fanns 301 vuxna i akut hemlöshet, då ingår de som bor på akutboende, jourboende eller skyddat boende. Av dem sov 43 personer i bilar, tält, trappuppgångar och offentliga lokaler.

– Förra året lyckades vi med målet att ingen skulle behöva sova ute, alla skulle erbjudas en plats. Det vi gjort under resten av året är att fortsätta jobba med samverkan, att de personer som befinner sig i akut hemlöshet ska lotsas in till mer långsiktiga boendelösningar.