Arbetet med att förbättra hygienen på förskolorna har varit så framgångsrikt, och inte minst omfattande, att projekttiden förlängs och den hittills ensamma sjuksköterskan på jobbet nu får förstärkning. En halv tjänst fyller på i Göteborg, och 3,5 tjänster tar sig an resten av regionen.

– Det är egentligen för tidigt att dra några djupare slutsatser men om man jämför november 2007 med november 2008 så minskade barnens sjukfrånvaro med knappt 2000 sjukdagar, eller 18 procent, på de förskolor som jag då hade besökt. Det finns naturligtvis många felkällor som vi inte har analyserat än, men det känns ju ändå roligt! säger Marianne Bengtsson.

Sedan januari 2007 besöker hon alla kommunala förskolor i stadsdel efter stadsdel i Göteborg, för att iaktta och diskutera rutiner kring hygienen med skolornas personal.

Drygt hälften klara

Hittills har hon hunnit med 210 av sammanlagt 380 förskolor. Tolv stadsdelar är avklarade, åtta är kvar och närmast står Backa på tur.

– Jag har mycket fokus på handhygienen, både barnens och personalens, och på rutinerna vid blöjbyten. Där är det till exempel viktigt att personalen spritar händerna när de är klara, säger Marianne Bengtsson, som stöter på en del brister i kunskaperna om infektioner och hur de sprids.

– Men det är inte så konstigt för det ingår inte i förskollärarnas utbildning. Men de är väldigt intresserade, lyssnar noga och gör så gott de kan. Det som behövs är tid att sitta ner och diskutera för att gå igenom alla rutiner, säger Marianne Bengtsson.

Förlängs i två år

Och tid är faktiskt något som kommer det kommer att finnas mer av framöver. Projektet, som kallas HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan), skulle egentligen bara pågå fram till oktober i år, men har förlängts till 2011.

Dessutom får Marianne Bengtsson från och med 23 mars i år sällskap i form en halvtidstjänst, som ska hjälpa henne att hinna med de återstående förskolorna i Göteborg. Den andra halvan av den tjänsten, plus ytterligare tre tjänster, tillsätts för att ta sig an resten av Västra Götalandsregionen.

– Sedan är det dags att sammanställa allt material i en utvärdering. Förutom barnens och personalens hälsotillstånd blir det intressant att se minskat antal sjukdagar innebär ekonomiskt, i form av minskad frånvaro för vård av sjukt barn, minskat produktionsbortfall och så vidare, säger Marianne Bengtsson.