Stor kampanj startar på kvinnodagen. Ta med en vän till cellprovtagning! Med mun-till-mun-budskap och små, enkla belöningar startar nu en kampanj för att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att testa sig mot livmoderhalscancer. Kampanjen heter helt enkelt "Ta med en vän" och lanseras på tisdagen, på Internationella kvinnodagen.

– Tanken är att man ska ta med sig en vän till mottagningen för att ta cellprov, säger Mette Ludvigsson, kommunikatör på Angereds Närsjukhus.

Mindre cancerrisk med regelbunden testning
– Som en liten belöning får man en snygg tygkasse i bra kvalitet och vännen får en pin att sätta på jackan, båda är prydda med kampanjens logga.

Kampanjen har hämtat inspiration från USA (”Tell a friend”) och ingår i en större satsning från Västra Götalandsregionen (VGR) för att öka antalet cellprovstagningar. De minskar nämligen, trots att risken att drabbas av livmodershalscancer är mindre för de kvinnor som gör regelbundna tester.

I nordöstra Göteborg anses det alltså behövas ett lokalt initiativ, eftersom siffrorna är som lägst där. I Bergsjöns församling tar bara 58 procent av de berörda kvinnorna cellprov. Det kan jämföras med Askim, där 88 procent av kvinnorna mellan 25 och 49 år deltar i regelbundna cellprovskontroller.

Alltför få i nordost tar prov
Livmodershalscancer drabbar årligen 450 kvinnor i Sverige. Med en enkel kontroll vart tredje år kan riskabla cellförändringar upptäckas och cancern förebyggas. Men alltför få kvinnor i nordöstra Göteborg tar alltså den chansen. Samtidigt visar en ny studie från Karolinska Institutet att utlandsfödda kvinnor har en förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med svenskfödda kvinnor.

På den nya gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus syns konsekvenserna av det låga deltagandet.

– Jag har sedan starten av mottagningen i mars förra året oftare stött på allvarliga cellförändringar hos kvinnor än vad jag såg på min förra arbetsplats på Östra sjukhuset, säger överläkare Cornelia Bergdahl, verksamhetschef för Gynekologimottagningen på Angereds Närsjukhus.

Samarbete med frivilligorganisationer
– Det här skulle kunna undvikas om fler gjorde regelbundna kontroller.

Bakom satsningen står Barnmorskemottagningen i Angered och Bergsjön samt Angereds Närsjukhus, med stöd från Onkologiskt Centrum och Kunskapscentrum för Jämställd vård inom VGR.

I satsningen ingår även informationsmaterial, events samt utökade drop-in-tider för provtagning samt översyn av kallelser. Ett samarbete har också inletts med frivilligorganisationer i syfte att nå ut på olika språk. Ta med en vän-kampanjen har en budget på cirka 200.000 kronor.