Funktionshindrade personer som har daglig verksamhet i stadsdelen Lärjedalen har fått fler valmöjligheter till arbetsuppgifter inom stadsdelskontorets väggar. Det handlar till exempel om konferensservice, vaktmästeri- och kontorsuppgifter och att hålla ordning i personalköken.

– Att personer med funktionshinder kan alternera mellan olika grupper inom daglig verksamhet, tror jag inte är så vanligt, säger Kenneth Pettersson, teamsamordnare inom vård och omsorg och ansvarig för verksamheten.

– Det är också ovanligt att brukare inom daglig verksamhet självständigt driver ett café, som vi just nu planerar för, lägger han till.

Planerar vernissage

Ljusa nyrenoverade lokaler har ställts till förfogande och togs i bruk 1 mars. Här finns också en grupp som arbetar med skapande verksamhet inom textil, formgivning och målning.

Allt som tillverkas kommer att finnas till försäljning inom enheten och det finns planer på utställningar med vernissage för allmänheten två gånger om året.

Dessutom ska en grupp på fyra personer självständigt driva ett café på en träffpunkt i Eriksbo några timmar varje dag med beräknad start i juni.

Praktik ska leda till lönebidragsanställning

Personerna kan alternera mellan de olika grupperna. Dessutom finns möjlighet att lära om friskvård och samhällsorientering, datoranvändning och även ett antal individuella val, till exempel ett ämne man är särskilt intresserad av.

– Flera personer i gruppen vill få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och vid årsskiftet var den första praktikplatsen klar. På sikt ska en praktikplats leda till en lönebidragsanställning. Planering pågår för att kunna erbjuda fler sysselsättningar på den öppna arbetsmarknaden.

Under våren är det tänkt att en ”utegrupp” ska bildas för att klippa gräsmattorna vid gruppbostäder, rensa rabatter och underhålla hjälpmedel på stadsdelens äldreboenden.