Förändringarna mer komplicerade. Förra året sökte 3 716 hushåll i Göteborg bidrag för att anpassa bostaden för en funktionsnedsättning. Det är 163 fler än året innan, visar en rapport till fastighetsnämnden.

– Men antalet som beviljas bidrag ligger kvar på samma nivå, runt 3 150 hushåll, säger Annika Jenefeldt, chef för bostadsanpassningsenheten på fastighetskontoret.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till människor med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Ökade kostnader
Rapporten för 2012 visar att ansökningar som helt eller delvis avslagits har ökat, från 257 till 269. Samtidigt har kostnaden för bidragen ökat med 8,8 miljoner kronor från 2011 till 2012, från 48,4 till 57,2 miljoner kronor.

Kostnaderna ökar alltså, trots att antalet beviljade bidrag ligger kvar på samma nivå. Hur hänger det ihop?

– Det beror på att ärendena blir allt mer komplicerade. Vi har också en utveckling mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning än tidigare, säger Annika Jenefeldt.

Mest lägenheter
I rapportens siffror syns den ökade komplexiteten i att antalet beviljade bidrag där kostnaden överstiger 100 000 kronor ökade med hela 40 procent under 2012. Det gäller främst installationer av hissar, dörröppnare och hjälpmedelsförråd.

Av de ärenden som beviljats bidrag gällde 82 procent flerbostadshus och 18 procent småhus, vilket är samma fördelning som år 2011.

Genomsnittsåldern för de som söker bidrag är 75 år. Men sökanden under 70 år tar i anspråk nästan hälften av den beviljade bidragssumman, 46 procent. Förklaringen är att tillbyggnader, hissar och andra kostsamma anpassningar oftare görs för yngre sökanden.