Avråder starkt från besök. Antalet smittade i covid-19 på äldreboenden i Västra Göteborg har legat på en låg nivå sedan slutet av sommaren. Nu finns dock flera konstaterade fall på Styrsöhemmet, både bland boende och personal. ”Just nu fokuserar vi på att bromsa smittspridningen”, säger Anneli Snis, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Västra Göteborg. 

Annelie Snis.

Styrsöhemmet har 40 lägenheter. Igår måndag fanns elva fall av konstaterat smittade i covid-19 bland de boende. Även bland personalen finns konstaterat smittade. Dessutom är flera hemma i väntan på provsvar.

– Vi löser personalsituationen genom att omplacera personal, bland annat från Toftaåsens korttidsboende som är på väg att avvecklas, säger Anneli Snis.

Rutiner för att begränsa smittspridningen finns

Smittspårningen pågår med fokus på testning av medarbetare och boende.

– Vi agerar snabbt och effektivt och har rutiner för hur vi ska begränsa smittspridningen. Vi har varit beredda på att smittan kan spridas till våra verksamheter och både vårdcentral och smittskyddsläkare är påkopplade. Vi har under hösten genomfört kontroller för att säkerställa att vi arbetar enligt våra riktlinjer. Styrsöhemmet har på den extra kontrollen om skyddsutrustning visat att det fungera bra, säger Annelie Snis.

Avråder starkt från besök

För att begränsa smittspridningen är Styrsöhemmet noga med uppdelningen av personal. Samma personal vårdar de sjuka hela tiden för att undvika att personal går mellan sjuka och friska. Det gäller även lokalvårdare och matserveringen.

Anhöriga är informerade om situationen och Styrsöhemmet fortsätter att vädja och avråda starkt från besök. Något besöksförbud har dock Göteborgs Stad ingen laglig rätt att införa.