Göteborgare som överlevde eller på annat sätt drabbades av flodvågskatastrofen i Asien har bjudits in till en föreläsningshelg i praktisk krishantering den 17-18 september. Föreläsaren Regina Birkehorn överför psykologiska baskunskaper till vardagsspråk.

– Regina Birkehorn har gjort krishanteringen till ett väldigt enkelt språk som alla förstår. Hon ska prata om hur det praktiska livet påverkas och vad som kan hända med dig när du går igenom en stor kris, säger Peter Axman från anhörigföreningen Vimil som tagit initiativet till föreläsningarna.

Lite olika inriktning

– Många glömmer av att man bara behöver vara lyssnare i början, gå ut med hunden eller handla mjölk, det är många som inte har någon back-up för de praktiska sakerna i vardagen, fortsätter Peter Axman.

De båda kostnadsfria förläsningarna har lite olika inriktning:

– Lördag har vi för överlevare, det är ju ett trauma i sig som många inte ser. På söndagen har vi för dem som mist någon eller har någon saknad, även i kombination med att vara överlevare. Och det är stor skillnad på att vara ren överlevare eller att ha förlorat någon, säger Peter Axman.

Föreläsningsdagarna i september vänder sig främst till göteborgare.

– Men i mån av plats får andra också komma, säger Helena Sotter på stadsdelsförvaltningen Centrum.

400-500 göteborgare drabbades

Enligt den rapport som Göteborgs Stads samordnare Michael Ivarson gjorde i våras så drabbades mellan 400 och 500 göteborgare av flodvågskatastrofen i Asien.

Regina Birkehorn har skrivit flera böcker om krishantering och är bland annat känd som Sveriges yngsta fostermamma och har haft 50 fosterbarn genom åren. Idag arbetar hon som utbildare i krishantering och är också ”peace minister” eller fredspräst, det vill säga en präst som inte tillhör något specifikt trossamfund

Arrangörer bakom föreläsningshelgen är föreningen Vimil, Göteborgs Stad, studieförbundet Sensus, Röda korset, Tsunami souls , RSOS – rådet för stöd och samordning i Stockholm.

Göteborgs Stad stöttar arrangemanget med lokalkostnader.

Fotnot:
Föreläsningarna äger rum på Scandic Crown, Polhemsplatsen i Göteborg lördag 17 och söndag 18 september kl. 13.00 – 16.30. Senaste anmälningsdag är 11 september. För mer information se länk nedan.