Att leva i en familj med ett funktionshindrat barn kan innebära stora påfrestningar. På tisdag diskuteras dessa familjers situation ur ett folkhälsoperspektiv vid en konferens i Majorna.

– Det är första gången som vi kopplar ihop folkhälsa och funktionshinder. Tanken är att försöka se funktionshindrade barn i ett större perspektiv för att skapa bättre hälsa i familjen, säger Christina Matsdotter vid handikappenhetens samordningskansli i Majorna.

”Funktionshinder ger merabete”

En undersökning gjord av RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) visar att familjer med ett funktionshindrat barn har sämre hälsa än en svensk genomsnittsfamilj.

860 familjer deltog i undersökningen.

– Att ha ett barn med funktionshinder innebär ofta merarbete. Till exempel när det gäller myndighetskontakter, säger Christina Matsdotter som håller i tisdagens konferens Folkhälsa och funktionshinder på Dalheimers hus.

Folkhälsa sett ur funktionshindrades perspektiv

– Habilitering och sjukvård kräver kontakter med en rad personer, inte bara BVC och förskola,

Till det kommer ofta en stor oro för vad som ska hända med barnet när föräldrarna gått bort.

Konferensen Folkhälsa och funktionshinder kommer att handla om hur stöd kan ges till familjerna, om föräldrarollen och om folkhälsoarbete sett ur funktionshindrades perspektiv.

Medverkar gör bland andra representanter från Göteborgs Stad, Föreningen Autism och RBU.