Bråkiga barn bör få uppmärksamhet när de gör något bra. Inte när de gör något dåligt. Det är den bärande tanken bakom de studiecirklar i föräldraskap som stadsdels- förvaltningarna på Hisingen startar nu i höst.

Föräldracirklarna bygger på ett beteendeträningsprogram med rötterna i USA. I Sverige har den så kallade Kometmetoden med framgång använts i Stockholm och Uppsala. Men detta är första gången den tillämpas i Göteborg.

Målgruppen är föräldrar till barn mellan tre och nio år som själva upplever att de inte får sitt samspel med barnet att fungera.

Barnen kan exempelvis vara fysiskt eller verbalt utager- ande, ha svårt att följa regler eller lätt hamna i bråk med andra.

Helt frivilligt

– Deltagandet är helt frivilligt och bygger på att föräldrarna själva anmäler sig, säger Kerstin Almgren, förste socialsekreterare och verksam i barnteamet i Lundby.

Enligt utvärderingar som gjorts upplever mellan 20 och 60 procent av de föräldrar som varit med i en cirkel efteråt en markant förbättring när det gäller barnets trotsbeteende.

– Det är en hög siffra, eftersom dessa problem är svåra att komma tillrätta med, säger Kerstin Almgren.

Rollspel och läxor

Metoden går ut på att med hjälp av rollspel, videofilmer och ”hemläxor” få föräldrarna att förändra sitt sätt att bemöta barnet.

Gränssättning, belöning och avledning är några centrala begrepp i utbildningen.

Den grundläggande filosofin är att barnet kommer att fortsätta med det beteende som det får mest uppmärk- samhet för.

Föräldracirkeln består av elva träffar, med högst sex barn per grupp. Helst ska båda föräldrarna vara med.

Ledare utbildas

Parallellt med höstens föräldracirklar pågår utbildning av två cirkelledare från var och en av de sex stadsdelsförvalt- ningarna på Hisingen.

Det hela bekostas av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som anslagit 200.000 kronor till projektet.

– Vi kommer kanske inte att nå de barn som har de allra största problemen med de här cirklarna, men delvis ska den här satsningen ses som ett förebyggande arbete, säger Kerstin Almgren.