Betydelsefull metod Göteborgs Stad ligger i framkant när det gäller biblioterapi. Den 11 maj arrangeras en anhörigdag på Dalheimers hus och då föreläser Anna Lindblad, bibliotekarie på Världslitteraturhuset och projektledare för Litteraturens läkande kraft. “Jag ska berätta om vad biblioterapi är och hur litteraturen kan ge oss redskap att bearbeta olika skeenden i livet", säger hon. 

Biblioterapi har använts länge och sett till omvärlden är Sverige ganska sent ute med att använda metoden. 2017 startade en uppdragsutbildning i biblioterapi på Ersta Sköndal och våren 2021 startade Cecilia Pettersson, forskare och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet , en biblioterapi-utbildning på Göteborgs universitet.

– Litteraturens läkande kraft, som startade hösten 2021, fokuserade då på målgruppen unga/unga vuxna i psykisk ohälsa. Idag har vi breddat vårt fokus och vänder oss därmed till fler. Vi arbetar med två metoder; shared reading och biblioterapi. På anhörigdagen är det dock fokus på biblioterapi, säger Anna Lindblad.

Anna  Lindblad, bibliotekarie på Världslitteraturhuset och projektledare för Litteraturens läkande kraft. Foto: Privat

Främjar psykisk hälsa

Biblioterapi finns som alternativ rekommenderad terapiform på 1177 och tar avstamp i att främja den psykiska hälsan genom att läsa och samtala om litteratur.

– Biblioteken har som huvuduppdrag att arbeta läsfrämjande och biblioterapi är i högsta grad läsfrämjande, men det kan vara mycket mer än så. Det kan vara jagstärkande, motverka social isolering och öka möjligheten att se sig själv i ett nytt perspektiv.

Lyckat på ungdomsmottagningar

Göteborgs Stad har satsat stort på biblioterapi och det finns 22 utbildade bibliotekarier runt om i staden. Det är ett arbetssätt och en metod som kräver mycket omsorg, det går åt mycket tid och projektet arbetar med hur metoden ska implementeras.

– Vi har haft biblioterapi ihop med ungdomsmottagningar, en i centrum och en i Olskroken. Det har varit helt fantastiskt lyckat. I centrum har de fortsatt själva med att ha bokcirklar och diskutera existentiell hälsa.

”Ynnest att möta anhöriga”

Anna Lindblad medverkar på anhörigdagen tillsammans med Johanna Lagerberg som är med i projektgruppen.

– Det känns fantastiskt fint att få möta anhöriga och en ynnest att få vara där. Något jag funderat på mycket i projektet är att det egentligen borde heta Hur är det att vara människa? Det finns ett sådant sug efter att få ingå i meningsfulla sammanhang, ha tid för samtal, att reflektera och bli lyssnad på, säger Anna Lindblad.