Den 7 februari anordnar Anhörigcenter Centrum en föreläsning med leg. Psykoterapeuten Carina Håkansson.

Kunskap, tips och råd. För att stötta anhöriga till personer med demenssjukdomar anordnar Anhörigcenter Centrum fyra undervisningstillfällen under januari och februari. Dessutom arrangerar de en föreläsning med psykoterapeuten Carina Håkansson som kommer att prata om anhörigas situation i ett bredare perspektiv.

Att se en anhörig förändras på grund av demens är ofta tungt och sorgligt, och kan leda till stora förändringar i vardagen. För att ge tips, råd och stöd till personer vars närstående lider av demens anordnar därför Anhörigcenter Centrum ett antal utbildningstillfällen, med start den 29 januari.

– Bland de anhöriga vi har kontakt med har den största gruppen nätsående med demenssjukdomar. Det är framför allt äldre, men tyvärr även yngre som drabbas, säger Mirja Välipakka, anhörigsamordnare i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Behöver inte vara släkt
På varje utbildningstillfälle kommer ett nytt tema att tas upp. Det första handlar om olika demenssjukdomar, där alzheimer är den vanligaste. Det andra tillfället handlar om hur demenssjukdom påverkar personerna kring den som blir sjuk.

– En anhörig kan vara en partner, men det kan också vara ett barn, ett barnbarn eller en vän, säger Mirja Välipakka.

Stor individuell variation
På utbildningens tredje tillfälle är temat hjälpmedel, och det fjärde handlar om fysisk aktivitet. Man behöver inte gå på alla tillfällen utan kan välja som man vill.

– Vi försöker ge kunskap, tips och råd, men man får själv avgöra vad som funkar i det enskilda fallet. Även om man blir dement är man fortfarande en individ, och vi har alla olika erfarenheter i vårt bagage. Vilka hjälpmedel som funkar kan till exempel bero på hur man varit som frisk, och vad gäller fysisk aktivitet blir en del mer passiva väldigt snabbt medan andra är väldigt rörliga, vilket också kan skapa problem, säger Mirja Välipakka.

Viktigt att sätta gränser
Förutom utbildningen om demenssjukdom anordnar Anhörigcenter Centrum också en föreläsning med psykoterapeuten Carina Håkansson, som kommer att ta upp situationen som anhörig i ett bredare perspektiv.

– Hon kommer att prata om hur det är att vara anhörig och se sina närmaste förändras på olika sätt. Det kan handla om demens, men också psykisk ohälsa och andra diagnoser. Hon kommer också ta upp frågor som hur mycket man kan göra som anhörig, vikten av att sätta gränser, och att kunna ta emot hjälp med det man inte klarar själv, säger Mirja Välipakka.

Anhörigcenter Centrum driver också anhöriggrupper för föräldrar vars vuxna barn lider av psykisk ohälsa och personer som har en partner med psykisk ohälsa.