Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att ge den ideella föreningen Reningsborg 3,5 miljoner kronor i starbidrag till en ny verksamhet. Föreningen driver sedan länge ett framgångsrikt socialt arbete i Järnbrott. Nu vill föreningen starta ett liknande projekt i Angered.

För att komma igång med verksamheten i lämpliga lokaler får Reningsborg nu ett startbidrag på 3,5 miljoner kronor av Göteborgs Stad.

Ny secondhandbutik

I Järnbrott driver föreningen Reningsborg sedan ett antal år en stor secondhandbutik och ett referensboende med 18 lägenheter där de boende arbetar i verksamheten.

– Vi vill skapa ett nytt Reningsborg i Angered med bland annat en stor secondhandbutik, ett boende med ett 20-tal platser och en stor idrotts- och musikhall. Pengarna ska gå till att bygga till en fastighet som vi ämnar köpa. Just nu förhandlar vi om flera fastigheter, säger föreningens direktor Ingemar Götestam.

Samarbete med kommunen

– Vi kommer till en början att ha ett tiotal anställda och en massa möjligheter för utslagna människor att jobba i arbetsträning. Det här boendet där man bor och arbetar tillsammans ger enorma möjligheter. Vi ska jobba mycket ihop med kommunen, och hoppas också få med oss Smyrnaförsamlingen och Svenska Kyrkan i Angered som frivillig arbetskraft i den här satsningen, säger Ingemar Götestam.

Fotnot:
Reningsborg är en hjälporganisation och ideell kristen förening som startade 1992 i Västra Frölunda.