Gäller till 12 januari. Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboende i Göteborgs Stad förlängs från 23 december 2020 till 12 januari 2021. Beslutet omfattar även de privata utförarna och kan komma att förlängas ytterligare.

Det är Folkhälsomyndigheten som har beviljat en ansökan från Göteborgs Stad om att förlänga besöksförbudet.

Viktigt att umgås – trots besöksförbud

Att inte kunna träffa sina nära och kära ens över jul är ett hårt slag för många. Men det är viktigt att fortsätta umgås och hålla kontakten – även om man inte kan mötas fysiskt.

Anna Whitaker är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola.  Hon uppmanar alla – anhöriga, personal och brukare att vara så kreativa och påhittiga som möjligt för att hitta säkra sätt att upprätthålla kontakten.

– Försök att tänka tvärtom – inte att det inte går utan istället hitta lösningar, säger hon.

Försök behålla rutinerna

Det viktigaste verktyget för att kunna mötas är att använda olika digitala kanaler. Och precis som vid fysiska besök är det betydelsefullt att behålla rutinerna.

– Försök göra som vanligt, låt inte den sociala distanseringen bli ett hinder som omöjliggör allt, säger Anna Whitaker.

Om den anhöriga brukar komma på regelbundna besök två gånger i veckan – fortsätt med det men gör besöket digitalt.

Skicka filmer med julhälsningar

Uppmuntra till att skicka in hälsningar i olika sociala kanaler, filmer där barn och barnbarn önskar god jul och sjunger. Om det är möjligt och går att göra på ett säkert sätt – kom förbi och vinka till varandra från balkongen eller ett fönster.

– Allt sådant behövs just nu och det behövs i stor utsträckning, säger Anna Whitaker.