Bara någon månad innan regeringen får ta del av den nya utredningen kring kostvanor och fysisk aktivitet samlas forskare, myndigheter och näringsliv på Chalmers i Göteborg för att ta nya steg mot bättre folkhälsa. Livsmedelsforskardagarna har i år temat: "Forskningens utmaningar".

Kunskapen om problemen med välfärdsjukdomar som övervikt och allergier har ökat under senare år. Inte minst har det blivit tydligt under de vartannat år återkommande Livsmedelsforskardagarna.

Under måndagen och tisdagen får cirka 120 konferens- deltagare insikt i den utredning som Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet presenterar för regeringen i början av januari.

Liksom tidigare år fungerar också konferensen som en träffpunkt där en rad forskare får möjlighet att presentera sina rön.

Känd hotbild

– Hotbilden är känd. Nu hoppas vi att regeringen agerar, säger Ann-Sofi Sandberg professor i livsmedelsvetenskap och en av arrangörerna bakom forskardagarna.

– Det handlar inte bara om hur vi äter utan också om att vi som en region inom EU kan vara med och konkurrera i produktionen. Kanske genom högre förädling och hälsorelaterade livsmedel.

Food and Health Concept Center

Under konferensen presenterar Ann-Sofie Sandberg också det nya Food and Health Concept Center som introduceras från 2005. Ett samarbetsorgan som kommer att stödja och utveckla livsmedelsforskningen i Västra Götalandsregionen.

Den ideella föreningen Livsmedel i Väst som arrangerar Livsmedelsforskardagarna stöds av Business Region Göteborg.