Mer närhet och trygghet. Nöjda patienter och nöjd personal. Försöket i Kärra-Rödbo att ta över delar av hemsjukvården och "samköra" den med hemtjänsten har slagit väl ut. Efter två år blir nu provet permanent - och fler stadsdelar vill följa efter.

Tidigare var det Lundby SDN som ansvarade för all hemsjukvård på Hisingen, som resursnämnd. Men under 2003 och 2004 har Kärra-Rödbo tagit över den lite enklare hemsjukvården och låtit personalen i hemtjänsten, oftast undersköterskor, utföra den.

4.000 hembesök

– Undersköterskorna har ju sjukvårdsutbildning, men har tidigare mest ägnat sig åt social omvårdnad. De tycker att detta är mycket roligt och inspirerande, säger Christer Persson, chef för äldreomsorgen i Kärra-Rödbo.

– Vi har förstås en patientansvarig sjuksköterska också. Förra året gjorde vi drygt 4.000 hembesök, av vilka undersköterskorna svarade för 2.800 och sjuksköterskan för 1.200.

Christer Persson påpekar att övertagandet enbart gäller den allmänna, något enklare hemsjukvården, till exempel att lägga om förband, ge insulin eller dela ut medicin. Servicen med tekniska hjälpmedel och den mer kvalificerade hemsjukvården, till exempel vård i livets slutskede, ligger fortfarande kvar under Lundby.

– Från årsskiftet får vi anslaget för den allmänna hemsjukvården direkt från kommunstyrelsen, nu pågår diskussioner om de andra stadsdelarna på Hisingen ska följa efter och göra likadant. Kanske kan det komma igång nästa år, tror Christer Persson.

Forskare följer försöket

Han tycker att nyordningen har gett en bättre närhet till patienterna och en tryggare situation i och med att fler i personalen kan utföra de sjukvårdande insatserna.

– Nu behöver vi inte ringa till Lundby på kvällar och nätter. Nu förfogar vi över resurserna själva och det är bättre, tidigare kände vi oss lite i periferin ibland, säger Christer Persson.

Han och chefen för hemsjukvården i Kärra-Rödbo, Ulrika Eriksson, berättade om erfarenheterna av det tvååriga försöket vid en temadag med Göteborgs pensionärsråd på fredagen.

Försöket har hela tiden följts av utredningsinstitutet FoU i Väst som intervjuat både patienter och personal. Slutrapporten är ännu inte skriven, men i den senaste delrapporten var det bara en av 44 anställda som tyckte att nyordningen fungerat dåligt.

Större kontinuitet och närhet

– Personalens förväntningar om nya och mer varierande arbetsuppgifter, större kännedom om patienterna och kompetenshöjning tycks ha infriats helt och hållet, skriver utredaren Lena Larsson.

Patienterna, det rör sig om ett 30-tal i månaden, har också varit positiva. Intervjuerna med dem vittnar om större kontinuitet, närhet och tillgänglighet.

En risk när en liten stadsdel tar över hemsjukvård som ska fungera dygnet runt kan vara sårbarhet vid semestrar och sjukfrånvaro. Men den farhågan har inte besannats – två somrar och en julledighet har avlöpt utan större bekymmer, konstateras i den senaste delrapporten från i höstas.