Vårdhunden Sophie jobbar på Kobbegården i Askim. Nu får hon kollegor i stadsdelen Centrum.

Växande intresse för hundar i vården. En kravlös kamrat med mjuk päls och snälla ögon. Det möter snart dem som besöker dagverksamheten för dementa eller träffpunkterna i Centrum. Om försöksverksamheten fungerar bra kan även brukare på boenden få hundsällskap framöver.

Dagverksamheten på Kobbegården i Askim var först ut i Göteborg. Nu följer dagverksamheterna och träffpunkter i Centrum efter. Politikerna i stadsdelsnämnden har beslutat att inleda ett försök med vårdhundar inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen publicerade 2014 en systematisk översikt om besök av vårdhundar. Den redovisar många möjliga goda effekter. Det handlar bland annat om hundens förmåga att ge människor sällskap, tröst och kontakt på ett villkorslöst sätt. Samtidigt är den vetenskapliga forskningen fortfarande inte tillräcklig för att dra några säkra slutsatser om effekterna.

Vana vid hundbesök
I Centrum har man egna goda erfarenheter sedan tidigare. Personal och anhöriga har då och då tagit med hundar på besök, för att det finns boende som uppskattar dem.

– Men då har det inte alltid varit under så ordnade former. Nu vill vi styra upp det mer, säger Anette Hansson.

Försöket i Centrum ska pågå i ett år. Därefter ska effekterna utvärderas, framförallt för brukarna, men även för personal och anhöriga.

– Om det fungerar bra kanske vi kan gå vidare även till demensvården och äldreboenden.