"Har varit intressant och värdefull". I början av december avslutades den första Kompetenstrappan, en introduktionsutbildning för socialsekreterare i förvaltningen för funktionsstöd. Utbildningen är en satsning för att ge nya socialsekreterare en bred introduktion och kompetensutveckling.

– Jag känner mig lite mer värdefull som enskild socialsekreterare med en sådan här satsning på introduktion, säger Viktoria Pettersson, som avslutat Kompetenstrappan. Foto: Ingrid Brännström Foto: Ingrid Brännström

– Jag känner mig lite mer värdefull som enskild socialsekreterare med en sådan här satsning, säger en av de socialsekreterare som deltagit i introduktionen och tagit examen.

Satsning för att klara kompetensförsörjningen

Bakgrunden till introduktionsutbildningen är den höga personalomsättningen bland socialsekreterare och behovet av en gemensam kompetensförsörjning. Det fick nätverket av sektorchefer inom funktionshinder och familjeomsorg i de tidigare stadsdelarna att reagera och besluta att en förändring måste ske. Detta var 2020 och blev startskottet till Kompetenstrappan.

Flera delar ingår

Kompetenstrappan är ett led i socialsekreterarnas introduktion som börjar med individuell introduktion på arbetsplatsen utifrån en stadengemensam checklista. Därefter deltar de i en gemensam central introduktion tillsammans med kollegor vid socialförvaltningarna och äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen. Nästa steg är en fördjupad introduktion i form av Kompetenstrappan, som riktar sig till socialsekreterare i förvaltningen för funktionsstöd.

Kompetenstrappan är upplagd på fem terminer där varje termin har ett tema. Värderingar, handläggning och samtal, samarbete/samverkan och juridik är exempel på innehåll.

Högtidlig avslutning

I början av december tog den första kullen examen vilket markerades med en högtidlig avslutning. Avslutningen var också framåtblickande. Deltagarna delades in i grupper för att diskutera vad de önskar få för kompetensutveckling framåt. Representanter från enhetschefsnätverket var med och delade med sig av sina reflektioner kring kompetensutveckling i allmänhet och Kompetenstrappan i synnerhet. Tillställningen avslutades med diplomutlämning och därefter bjöds

De tre kursledare Ingrid Brännström. Malin Lekman och Charlotta Falkholt är nöjda och vill tacka samtliga deltagare. Foto: Elin Ekelöf

kursdeltagarna på smörgåstårta och tårta.

Viktoria Pettersson är en av 20 socialsekreterare som nu ha tagit examen.

— Introduktionsutbildningen har varit intressant och värdefull, säger Viktoria. Det har varit väldigt roligt att få träffa kollegor och att diskutera hur våra rutiner ser ut inom olika områden. Med en gemensam introduktion över hela förvaltningen ges förutsättning för att vi kan arbeta mer lika över staden. Det har också varit fint att ha tillgång till ett forum för att analysera nya intryck och för att på så sätt få ny kunskap att ta fäste.

Även de som anordnat kursen är nöjda.

— Under dessa fem terminer har deltagarna genomfört 20 delmoment med fem egna arbeten och 15 gemensamma träffar. Under träffarna har de mött varandra, lyssnat på tre kursledare, fem olika jurister, sex enhetschefer, sju 1:e socialsekreterare och utöver dem 17 andra föreläsare inom Göteborgs Stad, berättar Ingrid Brännström, Malin Lekman och Charlotta Falkholt som är kursledare för Kompetenstrappan. Nu när terminen är slut vill de tacka de 20 deltagarna för stort engagemang, värdefull feedback och fin kollegial anda.