Snart dags för personalen. Vaccineringen mot covid-19 startade i Sverige den 27 december 2020. Den här veckan kommer alla som vill och som bor på Göteborgs vård- och omsorgsboenden ha fått sin första vaccindos. Snart är det dags för personalen – först ut är de som jobbar inom hemsjukvården.

— Efter en fantastisk insats från medarbetare och chefer kommer vi under vecka två ha vaccinerat de boende som vill med första dosen, säger Maria Terins, projektledare för vaccinsamordningen vid äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

”Efterlängtad och viktig milstolpe”

– De allra flesta har tackat ja till att vaccineras. Det här är en efterlängtad och viktig milstolpe i arbetet med att skydda de som riskerar att drabbas värst av covid-19, Det kommer finnas möjlighet efter den första vaccinomgången att vaccinera enskilda hyresgäster som inte blivit vaccinerade på grund av exempelvis sjukdom, frånvaro, att de tackat nej och ångrat sig eller att de är nyinflyttade, fortsätter Maria Terins.

Vaccinering av omsorgstagare med hemtjänst

Just nu förbereder sig vårdcentralerna för att starta vaccination av omsorgstagare inom hemtjänsten som är 70 år och äldre. Dessa omsorgstagare kommer att få brev med information via posten inom kort.

Patienter i hemsjukvården kommer också att erbjudas vaccination snart.

Vaccinering av vård- och omsorgspersonal startar inom kort

Västra Götalandsregionen har upphandlat flera företag för vaccinering av vård- och omsorgspersonal. Vilka lokaler som kommer att användas för vaccineringen är inte helt klart ännu.

— Medarbetare inom hemsjukvården kommer att vara först ut och fungera som en pilot när vaccineringen för medarbetare drar igång. När det är dags kommer du att få mer information från din närmsta chef, berättar Maria Terins.