”Att leva och åldras i Sverige som invandrare” är titeln på det forum som ordnas på fredag och lördag i Bjurslättsskolans aula. Då träffas invandrarföreningar, svenska pensionärsföreningar, kommun- och landstingsanställda för att byta erfarenheter kring äldre invandrare och deras anhöriga.

En av talarna på forumet är Årets nybyggare 2002, Haklime Hassan, som driver ett flerspråkigt hemtjänstföretag.

– Våra vårdtagare har lärt sig lite svenska och glömt, eller har någon demenssjukdom och klarar inte att tala ett annat språk. Då är det självklart en jättestor fördel att hemvårdaren förstår och talar den äldres eget språk, kan läsa posten och förklara till exempel. Man besparar den äldre en massa ansträngningar och rädslor, säger Haklime Hassan.

Fler och fler invandrare bland de äldre

Andelen äldre i befolkningen kommer att bli fler och fler. I Göteborg kommer en femtedel av framtidens pensionärer att vara invandrare.

– Äldreomsorg är bara en liten del av det här. Det handlar om livskvalitet både för de äldre och för deras anhöriga. De anhöriga möter krav från sina gamla föräldrar som förväntar sig hjälp från barnen, så som det fungerade i hemlandet. Samtidigt har den yngre generationen satsat mycket tid och energi på att utbilda sig och skaffa jobb. Det blir förstås något av en kulturkrock när de yngre blir integrerade men inte de äldre. Och många vill inte heller lämna sina anhöriga till äldreomsorgen, säger Marie Malmgren Johnsson, projektledare inom äldreomsorgen på Lundby stadsdelsförvaltning.

Måste se till individen

– Gruppen äldre invandrare är ingen enhetlig grupp, alla har olika bakgrund, kön, ålder och hälsa. Det har stor betydelse när man kom till Sverige och varför. Om man kom som arbetskraftsinvandrare, som flykting eller som anhöriginvandrare.

– Tanken med det här forumet är att vi ska samlas, diskutera och utbyta erfarenheter. Det finns många goda exempel på äldreboenden, seniorboenden och träffpunkter för äldre invandrare. Vi ska ta vara på de kontakter som knyts under de här två dagarna och vidareutveckla dem, säger Marie Malmgren Johnsson.

Uppföljning från 2001

Årets forum är resultatet av det initiativ som togs av Stödföreningen för äldre spansktalande under Äldreveckan i Lundby 2001 om att ordna en konferens om äldre invandrares situation.

Bakom arrangemanget står SIOS – en paraplyorganisation för svenska invandrarföreningar, PRO, SPF, iranska pensionärsföreningen, Victor Jara-föreningen, Stödföreningen för äldre spansktalande samt stadsdelsförvaltningarna i Lundby och Tuve/Säve.