”Vi hoppas att många söker”. För att lätta på det ansträngda bemanningsläget kan nu vård- och omsorgsarbetet inom Göteborgs Stad få förstärkning. Cirka 1600 personer med någon form av vårdbakgrund som är inskrivna på förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning har fått frågan om de kan hoppa in och jobba där det behövs

Förhoppningen är att hundra av de tillfrågade kan bli vikarier inom äldreomsorgen, förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen sydväst.

— Det är en gemensam satsning vi gör för att snabbt hitta personer som kan gå in i arbete. Det här är ett ypperligt tillfälle för dem som söker att hitta en trygg arbetsgivare även i framtiden, och för oss att hitta kompetens som stannar, säger Alexander Decerein, planeringsledare på arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Målgruppen är personer som går eller har avslutat sin vårdutbildning, har ett avbrott i sina studier, eller SFI-elever med vårdutbildning.

— Vi hoppas att många söker. Vi kommer att prioritera personer som kan börja jobba efter en kortare introduktion, säger Inger Börmark, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i Centrum, Göteborgs Stad.

Liknande satsning gjordes 2020

Ett liknande samarbete mellan förvaltningarna gjordes år 2020 då covid-19 drabbade äldreomsorgen första gången. Då fungerade upplägget som ett sidospår.

— Skillnaden mot förra gången är att nu söker varje enskild person in till bemanningsenheterna så att de blir timanställda på samma sätt som andra vikarier. Nu är bemanningsläget betydligt mer besvärligt jämfört med då, säger Inger Börmark.

Hög sjukfrånvaro, vård av barn och hemkarantän bakom bemanningssituationen

Orsaken till det ansträngda bemanningsläget är hög sjukfrånvaro, vård av barn och de nationella reglerna kring exempelvis hemkarantän. I dagsläget finns det även bekräftat smittade omsorgstagare inom samtliga stadsområden. De allra flesta smittade blir inte allvarligt sjuka utan har lindriga symptom.

— Vi försöker hantera situationen på många olika sätt, bland annat genom att prioritera och omfördela resurser. Vi har efterfrågat och fått frivilliga medarbetare från andra verksamheter i förvaltningen som kan tänka sig att hjälpa till där det behövs, säger Babbs Edberg.

Camilla Blomqvist, direktör för förvaltningen för funktionsstöd hoppas att samarbetet ska bidra till att lösa det ansträngda bemanningsläget som råder. Smittspridningen inom funktionsstöd har ökat men från en låg nivå.

— Vårt fokus ligger på att ge våra brukare och hyresgäster den omsorg och trygghet som de är berättigade till och det klarar vi genom att omprioritera och hjälpa varandra, säger hon.