Duschrobotar, terapikatter och digitala dagböcker. ”Välfärdsteknik” är ett lite luddigt begrepp. Men bakom detta ord döljer sig smarta prylar som kan göra vardagslivet enklare för personer med funktionsvariationer. Hela nästa vecka kan alla intresserade botanisera bland elektroniska katter, duschrobotar och andra innovativa hjälpmedel på Gamlestans Medborgarhus.

På senare år har det kommit många olika tekniska produkter som på olika sätt underlättar livet för personer med funktionsvariationer. Det kan handla om allt från elektroniska terapikatter som sprider lugn och trygghet till exempelvis personer med demens till en duschrobot som brukaren själv kan styra med knapptryckningar.

För att visa upp bredden på de smarta hjälpmedel som finns bjuder individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg in till en inspirationsvecka där alla som vill kan komma och kolla på – och prova – en mängd olika produkter.

– Vi vill visa att alla människor har samma rättigheter att vara delaktiga och kunna bestämma över sina egna liv, säger André Andersson, som är teknikcoach och stödpedagog samt arbetar med att arrangera inspirationsdagarna.

Inspirationsdagarna är en del i ett pågående arbete med utveckling av pedagogisk och stöttande teknik inom funktionshinderverksamheten i Östra Göteborg. Bredden på de inbjudna teknikföretagen är stor och det är inte enbart hjälpmedel som kan testas.

– Det går att använda teknik på så många olika sätt och vi måste in i matchen nu och vidareutveckla oss digitalt, säger André Andersson.