”Stort behov av kunskap”. På lördag 6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Och på måndag samlas 250 deltagare i Göteborg till en fullsatt konferens i ämnet.

För första gången är Göteborgs Stad med och ordnar konferensen tillsammans med länsstyrelsen, som har arrangerat den sedan 2014.

– Frågan om könsstympning har inte varit i ropet på länge, men på senare år har den uppmärksammats mer, både på nationell nivå och lokalt, säger Katarina Idegård, som samordnar frågan i Göteborgs Stad.

En orsak till den ökade uppmärksamheten är att Sverige tagit emot många flyktingar från Östafrika, främst Somalia, där könsstympning är vanligt.

Konferensen i Göteborg har lockat 250 deltagare från bland annat socialtjänst, skola, polis, ungdomsmottagningar, hälso- och sjukvård samt från den idéburna sektorn.

Fler förbjuder
– Ja, det visar på ett stort intresse. Och stort behov av kunskap. De två viktigaste bitarna i vårt arbete är att hitta och ge stöd till dem som redan är drabbade och att jobba förebyggande, säger Katarina Idegård.

– Vi är bland annat rädda för att barn förs bort till ursprungsländerna, till exempel på skolloven, så att ingreppen kan genomföras där.

I Sverige har kvinnlig könsstympning varit förbjudet i lag sedan 1982. Förra året blev Gambia det 20:e landet i Afrika som förbjöd stympningen.

– Det var mycket positivt, det är bara att hoppas att fler afrikanska länder följer efter, säger Katarina Idegård.

Miljoner stympas
Enligt FN-organet WHO finns det minst 140 miljoner kvinnor eller flickor i världen som har könsstympats.

Socialstyrelsen har uppskattat att det kan finnas 38.000 kvinnor och flickor i Sverige som är könsstympade. Med en jämn fördelning över landet, finns i så fall cirka 6.500 i Västra Götalandsregionen.

– Men vi vet inte säkert. Det har inte gjorts uppskattningar på lokal nivå, säger Katarina Idegård.

Könsstympning är en flera tusen år gammal sedvänja. Den betyder alltid en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter, ett övergrepp som kan ge svåra fysiska och psykiska besvär.

Ett sätt att kontrollera kvinnan
– I många kulturer handlar det om att kontrollera kvinnans sexualitet. Och att männen vill gifta sig med en stympad kvinna för att vara säker på att hon är ”ren” inför äktenskapet. Är hon inte stympad, anses hon ”oren”, säger Katarina Idegård.

Föreläsare på konferensen är bland andra Johannes Leidinger, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm och Mälarsjukhuset i Eskilstuna, med lång erfarenhet av arbete med könsstympning. Han har bland annat arbetat för Läkare utan gränser i Afrika.

Khadra Seerar, förskolelärare och verksam i kampen mot könsstympning, kommer att utgå från barnperspektivet och tala om egna erfarenheter i sitt arbete med frågan.

Ideella organisationer medverkar
Sjuksköterskan och vårdläraren Eva Hammad och projektledaren Jamila Said Musse i projektet ”Insatser mot kvinnlig könsstympning”, medverkar också, liksom representanter för den ideella organisationen RISK Göteborg, Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning.

Konferensen hålls på Elite Park Avenue Hotel och arrangeras av social resursförvaltning, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer).