Hjälpmedel, tolkar, avgifter, habilitering, gruppverksamheter, hur man söker stöd och var… Funktionshindrade och deras anhöriga kan nu hitta samlad information på Internet om vilket stöd och vilka bidrag de har rätt till. Internetsidan är också översatt till åtta invandrarspråk.

– Om jag är funktionshindrad eller får ett funktionshindrat barn, vart vänder jag mig, vad gör jag? Den totala bristen på samlad information till funktionshindrade har varit ett
stort problem, säger Lisbeth Ekman, utvecklingsledare på Handikappforum.

I ”Information om stöd och bidrag till personer med funktionshinder” har Lisbeth Ekman listat till exempel vilka hjälpmedel man har rätt till, vilka instanser man kan vända sig till och telefonnummer till olika offentliga verksamheter som arbetsförmedlingen och försäkringskassan men också handikappföreningar och olika fristående verksamheter som Ågrenska och Bräcke.

Populär broschyr

Internetsajten är översatt till de vanligaste invandrar-språken just nu.

– Det kan ändra sig över tiden så att något språk behöver bytas ut eller läggas till. Arabiska har vi haft väldigt stor efterfrågan på, det är viktigt att få information på sitt eget språk för att förstå fullt ut säger Lisbeth Ekman.

Förutom den nya Internetsajten som ska hållas uppdaterad och aktuell finns också en ny upplaga av den broschyr som gavs ut första gången för två år sedan.

– Det var stor efterfrågan på den första upplagan av broschyren, den tog slut på sju månader. Även grannkommunerna ville ha den, säger Lisbeth Ekman.

Broschyren finns att få hos Handikappforum på Slottsskogsgatan 18 och kan också beställas per telefon, 031-365 99 00.

Fotnot:
Internetsidan finns översatt till
Somaliska
Albanska
Arabiska
Bosniska/Kroatiska/Serbiska
Engelska
Finska
Persiska
Spanska