Manipulerade system. Sent i höstas signalerade en medarbetare om eventuellt fusk inom ett område i Göteborgs Stads hemtjänst. Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen har nu kunnat bekräfta att flera medarbetare, genom att manipulera system, inte har gett vissa personer med hemtjänst all den hjälp de blivit beviljade.

Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen fick signaler om att något inte stod rätt till och inledde en utredning. Förvaltningen använder verksamhetens system för att upptäcka och kartlägga fusket.

– När utredningen är klar kommer vi att ha en bättre bild av omfattningen och konsekvenserna. Oavsett vad utredningen visar så är detta helt oacceptabelt. Vårt främsta fokus just nu är att prata med och ta hand om de personer med hemtjänst som berörs, säger Maria Terins, tillförordnad avdelningschef för hemtjänsten.

Kan bli avstängda under utredningen

Just nu pågår flera personalärenden och medarbetare kan bli avstängda under utredning. Det kan också bli aktuellt med uppsägning eller avsked.

– Vi vill betona att detta rör sig om ett fåtal som har fuskat, av drygt 2000 medarbetare i hemtjänsten. Och vi vet att den stora majoriteten av medarbetarna gör ett bra jobb. Du som har hemtjänst ska kunna känna dig trygg med att du får den hjälp du behöver, säger Maria Terins.

Förvaltningen har startat en utredning enligt lex Sarah och när den är klar kommer det bli tydligare vilka förändringar som behöver göras och vad vi kan lära oss av det som hänt.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att detta inte händer igen. Vi behöver ha fortsatta samtal om värdegrund, etik och vilket ansvar vi har som medarbetare inom vård och omsorg. Vi planerar också att genomföra kontroller genom stickprov bakåt i tiden för hemtjänsten i hela Göteborgs Stad. Sedan kommer utredningen att visa vilka ytterligare åtgärder vi behöver genomföra, säger Maria Terins.

Så gör du om något inte står rätt till

Om du som har hemtjänst misstänker att det förekommer felaktigheter ska du i första hand vända dig till chefen inom ditt hemtjänstområde.

– Vi vill verkligen uppmuntra dig som har hemtjänst att berätta om du misstänker att något inte står rätt till. För medarbetare i hemtjänsten är det en skyldighet enligt lex Sarah att berätta om felaktigheter och vi uppmanar medarbetare till det, vilket är viktigt för att kunna upptäcka och komma till rätta med felaktigheter, säger Maria Terins.