Kerstin Nordin.

Kerstin Nordin.

Väster och Centrum slås samman. Till Mini-Maria kan ungdomar upp till 21 år, och deras anhöriga, vända sig med funderingar om alkohol och droger. Nu slås mottagningarna i Väster och Centrum ihop. ”Syftet är att utnyttja våra resurser bättre och få mindre sårbara mottagningar”, säger enhetschefen Kerstin Nordin.

Mini-Maria bedriver öppenvård och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är en integrerad verksamhet med ett team av socionomer, psykologer, sjuksköterskor och läkare som erbjuder råd, stöd och behandling till ungdomar, familj och nätverk.

– Ungdomar och föräldrar kommer till oss med både stora och små problem. Det kan vara allt från att en förälder hör av sig och undrar om oron är befogad, till att en ungdom går i en behandling hos oss, säger Kerstin Nordin.

”Tre mer robusta mottagningar”
Beslutet är taget att mottagningen i Väster nu stänger. I stället blir det tre mottagningar: Mini-Maria Centrum-Väster, Hisingen och Nordost.

– Väster har varit den som haft lägst besökarantal i perioder. Den har heller inte legat med bästa tillgänglighet. Många ungdomar går också i skola inne i centrum så för brukarna är nog inte detta en sämre lösning.

All personal flyttas över till de tre andra mottagningarna där Centrum-Väster blir den med störst personalgrupp. Mini-Maria Centrum-Väster ligger på Norra Hamngatan, lätt tillgänglig från hållplatserna Stenpiren, Domkyrkan och Brunnsparken.

– Nu får vi tre mer robusta mottagningar. Problemet när vi har varit små team är att vi är känsligare för sjukdom i personalgruppen. Det är huvudanledningen till att vi gör förändringen. Det är fråga som lyfts av personalen en tid och ingen ny fråga, säger Kerstin Nordin.

Återkoppling sker snabbt
Ungefär 700 ungdomar och 500 anhöriga besöker eller kontaktar Mini-Maria varje år.

– Vi ser ett stadigt behov av vår verksamhet.

Det krävs tidsbokning för att komma till Mini-Maria. På hemsidan kan ungdomen enkelt fylla i ett kontaktformulär om man vill bli uppringd. Det finns inga väntetider och återkoppling sker snabbt.