”Det har varit en fin första sommar här ute”. Suset från E6 skvallrar om det stadsnära läget, annars hade man kunnat tro att Bäckebols vård- och omsorgsboende låg mer lantligt. Här var suterrängbyggnadens baksida tidigare en fuktig och snårig yta. Tills lokalförvaltningens problemlösare passade på att renovera utemiljön när det var hög tid att dränera.

På gården står en vägvisare. Den pekar ut var boulebanan, lusthuset och kärleksstigen är. Ja, på Bäckebols vård- och omsorgsboende finns en liten grusad stig som leder till en bänk där de 75 hyresgästerna och deras besökare eller personal kan sätta sig i solen.

– Du kan inte tänka dig hur det såg ut här innan, säger Pelle Bodin som är projektledare mark på lokalförvaltningen. Det var bara en smal gångremsa intill huset, sedan var det bara snårigt och buskigt bakom.

Scen, grillplats och lusthus

Sara Falk, enhetschef på Bäckebol, räknar upp de önskemål som de hade och fick tillgodosedda. Den nya utformningen bygger på evidens för utformning som stödjer personer med demens och är framtagen i dialog med expertkunskap inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi ville ha en scen, och ordentligt med sittplatser, en grill, ett lusthus och en liten slinga där även hyresgäster med rullstol kan gå med plats att mötas och sitta och prata.

Scenen placerades på terrassens hörn som vetter ut mot E6, med en spaljé bakom. Jämte står en pergola med klätterväxter. Mitt på uteplatsen en rejäl kolgrill omgiven av planteringar i midjehöjd i corténstål.

Annan känsla med ljus marksten

Pelle och fastighetsförvaltaren på lokalförvaltningen, Ulrica Lomalm, är nöjda med den ljusa markstenen som accentueras av en mörkare kontrastmarkering.

– Det blir en helt annan känsla än med betongplattor eller asfalt, säger hon.

– Asfalt hade gjort hela uteplatsen mörk och den hade inte känts trevlig eller inbjudande.

Pelle och Ulrika tycker att det är roligt och utmanande att skapa miljöer för personer med demenssjukdom.

– De ska hitta till den och våga sig ut, och den ska kännas trygg.

Tålamod med bullriga arbeten

Dräneringen var nödvändig att göra

– Vi har ju en begränsad yta att jobba på i och med att det är en suterrängtomt. Vi fick ta det sektion för sektion, berättar Pelle och skickar en tacksam tanke till personal och hyresgäster.

– De har varit väldigt tålmodiga med de bullriga arbetena.

Trots att det är höstmånad, september, så trivs hyresgäster och personal på uteplatsen där det serveras kaffe och kaka. I den kuperade ängsytan blommar fortfarande vallmo och andra ängsblommor. I planteringarna prunkar daggkåpa, lila blommor men även delikatesser som rabarber, smultron och ett äppelträd.

”Lite av ett referensobjekt som vi kan visa upp”

– Vi är jättenöjda, det har varit en fin första sommar här ute, säger Sara och hjälper en besökare att ta rollatorn.

Det märks att hon är stolt över sitt boende, och tillägger att det kommer att bli stjärnmärkt när personalen vidareutbildat sig i demensvård. Även Pelle och Ulrika är stolta över utemiljön:

– Det här är ju lite av ett referensobjekt som vi kan visa upp för att visa på möjligheterna att skapa trevliga utemiljöer för våra äldre.