Motsvarar tre förskoleavdelningar. I dagarna öppnar tolv nya dagbarnvårdare dörrarna till sina hem runt om i Göteborg för att välkomna förskolebarn i blandade åldrar. Efter flera års svårigheter att rekrytera kompetenta dagbarnvårdare har det plötsligt lossnat, så att ett 60-tal barn, motsvarande tre förskoleavdelningar, får en plats inom förskoleverksamheten.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu lyckats anställa tolv kompetenta och trevliga dagbarnvårdare, säger Ann-Marie Pettersson, förskolechef i stadsdelen Västa Hisingen.

Liksom många andra förskolechefer i Göteborgs Stad har hon länge försökt rekrytera utbildade pedagoger som vill ta hand om förskolebarn i mindre grupper i sina hem, men det har gått trögt.

– Tidigare sökte var och en på sitt håll och det gav sällan något resultat, men i våras gjorde vi en gemensam kampanj och annonserade i dagstidningarna och höll gemensamma informationsmöten där det dök upp 47 intresserade personer! säger Ann-Marie Pettersson.

Komplement för valfrihet
Efter mötet kom det in 30 formella ansökningar och 22 av de sökande kallades in för djupare intervjuer. Av dessa har alltså nu tolv personer, med lämpliga pedagogiska utbildningar i bagaget, anställts som kommunala dagbarnvårdare med ansvar för cirka fem barn vardera från och med i höst.

– Dagbarnvårdarna har även tillgång till kommunala grupplokaler där man samarbetar vissa dagar i veckan och kan dela in barnen i olika åldersgrupper. Barnen får på så vis både den lilla gruppen med en vuxen och det sociala samspelet i större grupp. I Biskopsgården har vi till exempel sju dagbarnvårdare och fyra grupplokaler, vilket även gör att vikariesystemet fungerar väldigt bra eftersom barnen och pedagogerna redan känner varandra, säger Ann-Marie Pettersson, som gärna ser att dagbarnvårdarna blir ännu fler.

– Framförallt är det viktigt för att tillgodose valfriheten för så många familjer som möjligt. För dem som önskar att barnen är i en mindre grupp med nära relationer och tydligt ansvar är familjedaghem ett väldigt bra alternativ.