"Vi har lager för två till fyra månader". Under sommaren har tillgången på skyddsutrustning varit god och läget inför hösten ser bra ut. ”Vi har en stabil situation”, säger Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på inköps- och upphandlingsförvaltningen, INK.

Frågan om skyddsutrustning är fortsatt aktuell. Under sommaren har riktlinjerna ändrats när det gäller användningen av visir och munskydd. Eftersom produkterna varit tillgängliga har det inte uppstått någon brist, trots ökad användning. Likadant ser det ut framöver.

— Läget är gott, vi har lager på mellan två till fyra månader beroende på vilken artikel det handlar om, säger Henrik Karlsson.

Utbudet gör att det för närvarande inte finns någon större risk att skyddsutrustning åter blir en bristvara.

Arbetet fortsätter i höst

Vilken är den största skillnaden jämfört med i våras när bristen var som störst?

— Många svenska företag har ställt om och producerar idag bland annat skyddsrockar och handsprit. Dessutom är tillverkningen i Asien igång på samma nivå som innan pandemin slog till.

Arbetet med att säkra skyddsutrustningen har pågått under hela sommaren och fortsätter i höst.

— Jag ser ingen anledning till oro framöver men samtidigt är framtiden väldigt svår att förutse och vi måste följa utvecklingen noga. Är det något vi lärt oss så är det att inte ta något för givet, säger Henrik Karlsson.

Välfyllda lager

På stadens centrallager för skyddsutrustning jobbar Dennis Karström och Anna Abrahamsson. De tar emot leveranser, packar om och sedan är det Stadens bud, en enhet inom Göteborgs Stads Leasing som kör ut varorna till de olika stadsdelarna.

Oftast flyter det på, ibland kan det uppstå problem. Till exempel har det vid några tillfällen varit svårt att få tag på skyddshandskar i storleken large. Däremot har de funnits i alla andra storlekar.

— Då begränsade vi tillgången så att vi kunde fördela handskarna någorlunda jämnt, säger Dennis Karström.

Just nu finns alla storlekarna i lager som räcker en och en halv månad.

Det händer också att det kommer beställningar som överskrider de verkliga behoven.

— Då gör vi en bedömning och sätter en gräns för vad som är rimligt, säger Anna Abrahamsson.