Första storstad i landet. En lång rad aktörer i Göteborgsområdet samverkar för att den vård och omsorg som erbjuds ska vara av högsta kvalitet – tillsammans kallas samverkansformen för Vård- och omsorgscollege. Göteborgs samverkan blir nu den första storstad i landet som får sitt arbete certifierat av Nationella Rådet.

VO-college (Vård- och omsorgscollege) är ett samarbete på regional och lokal nivå med målsättningen att säkra hög kvalitet på såväl sjukvård och omsorg som vårdutbildningar.

Eftersom det är stor efterfrågan på välutbildad personal arbetar VO-college också för att stimulera fler att välja vårdutbildningar, och att se olika karriärvägar inom vårdsektorn. På så sätt hoppas man också höja yrkesområdets status.

Om samverkan på olika nivåer fungerar optimalt är det flera grupper i samhället som kan dra fördelar:
• Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på sina kurser.
• Den studerande får en modern och attraktiv utbildning där kompetenta handledare och praktikplatser kan garanteras.
• Anställda får möjlighet till kompetensutveckling.
• Arbetsgivare kan anställa välutbildad personal.

Målet är att ge göteborgarna vård och omsorg med hög kvalitet. Den officiella certifieringen kommer att ske vid en ceremoni efter sommaren.