Göteborgs Stad får fem miljoner kronor i statligt stöd för att utveckla teknik och boende så att äldre kan bo kvar hemma längre. I väster ska Facebook och Skype testas av 80-åringar och deras anhöriga. Och gamla badrum ska bli smarta och flexibla.

Det är Hjälpmedelsinstitutet som samordnar satsningen ”Teknik för äldre”. På måndagen presenterades de tre försökskommunerna Norrköping, Västerås och Göteborg, som får fem miljoner kronor vardera.

Ska inte bygga om en massa lägenheter
I Göteborg blir utvecklingscentrat Senior Göteborg spindeln i nätet. Tre kommunala bostadsbolag – Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder – deltar tillsammans med privata Örgryte Bostads AB som äger 442 lägenheter i Prästgårdsängen, ett område med många äldre hyresgäster.

– Bolagen har valt ut sina områden, till exempel Prästgårdsängen i Örgryte och Markmyntsgatan i Högsbo, för att de snart behöver genomgå stora renoveringar, berättar Marianne Hermansson, processledare på Senior Göteborg.

– I det här projektet ska vi inte bygga om en massa lägenheter, utan ta fram smarta lösningar som kan användas i stor skala senare. Tanken är att fastighetsägarna ska dela med sig av kunskap och lösningar till varandra.

Nya lösningar i gamla badrum
– Och här är det jätteviktigt att ha en dialog med brukarna, de har en central roll i hela processen, säger Marianne Hermansson.

Projektet ska lista viktiga problem som är enkla att lösa redan nu, till exempel bättre belysning och färgsättning i entréerna, utjämnade nivåskillnader eller automatiska dörröppnare på tunga ytterdörrar.

Men i badrummen, många är från 50-talet, kommer det att krävas nya flexibla lösningar – lite grann som Janne Långbens husvagn – eftersom ytorna är små och det oftast inte går att bygga ut och göra badrummen större.

– Vi kommer nog att hämta inspiration från husbilar och båtar, där man kan se smarta lösningar med leder och skenor som gör att man skapar ett flexibelt badrum även om ytan är liten, säger Marianne Hermansson.

Skype och Facebook i ny visningsmiljö
Ny teknik som gör det möjligt att bo kvar längre kan också handa om bättre larm, till exempel GPS-larm, telefonlarm eller så kallad ”babywatch”.

Sådana lösningar ska testas i ett delprojekt som drivs av stadsdelsförvaltningen Centrum och stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg (tidigare Askim-Frölunda-Högsbo). Här ska man även utvärdera ny teknik för kommunikation, som Skype, Facebook, ippi, Amigo, Action och myJoice. En visningsmiljö ska byggas i västra Göteborg för att de äldre och deras släktingar ska kunna se vilket utbud som finns inom hela fältet ”tekniska hjälpmedel”.

I samma delprojekt ska man erbjuda fysiska och sociala aktiviteter i bostadsområdet, till exempel anhörigträffar, aktiviteter med pensionärsföreningar och samarbete med allmännyttans bovärdar.

Volontärer kan visa vardagsteknik
Här ska man även utveckla idén med ”hjälpmedelsmästare”, volontärer som kan erbjuda visningar av vardagsteknik. Andra idéer som kan prövas är Wii/playstation, trygghetsrond, sms-kurser eller att handla mat via nätet.

I Göteborg är Teknik för äldre ett samverkansprojekt mellan Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Örgryte Bostads AB, fastighetskontoret, stadsdelarna, Boplats, Senior Göteborg, centrala pensionärsrådet, Chalmers och FoU i Väst.

Satsningen pågår till och med 2012.

3700