Ska stå klart till 2021. Inför stadens 400-årsjubileum satsas det på en rad olika forskningsprojekt med Göteborg som bas. Senast i raden är en storsatsning på njurforskning. Tanken är att ett helt nytt centrum ska byggas inom Sahlgrenska akademin.

Initiativet kommer från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

– Idag finns det ett Lundbergslaboratorium för cancerforskning och ett Lundbergslaboratorium för ortopedi, men inget för njurforskning. Denna satsning är vårt sätt att bidra till Göteborgs 400-årsjubileum, säger Björn Aschan, som är stiftelsens ordförande.

Satsningen genomförs inom ramarna för Kunskap Göteborg, som syftar till att inför jubileet 2021 sätta staden på den internationella kartan som kunskapsstad.