Utbyggd hemsjukvård för psykiatripatienter i väster och förstärkt boendestöd i de nordöstra stadsdelarna. Det är två av totalt elva projekt som Göteborgs Stad nu söker medel till från de statliga Miltonpengarna, för ett bättre omhändertagande av psykiskt sjuka.

Det var efter flera uppmärksammade våldsdåd, inte minst mordet på utrikesminister Anna Lindh, som regeringen tillsatte den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton.

Ska skapa verksamheter

Regeringen ansåg att det fanns brister i vården och den sociala omsorgen, inte minst vad gällde samordning och samverkan mellan landsting och kommuner. I januari i år beslutade riksdagen om en särskild psykiatrisatsning, de så kallade Miltonpengarna. I år handlar det om 400 miljoner kronor.

Göteborgs Stad ansöker nu om 38 miljoner kronor för 2005, sju projekt som huvudsökande och ytterligare fyra tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Ett projekt kallas Röda tråden och gäller hela Göteborg.

– Det är ett stort projekt i samverkan med psykiatrin och missbruksvården, för personer som har både psykisk sjukdom och problem med missbruk och kriminalitet, berättar planeringsledare Ulla Carlshamre på stadskansliet, som samordnar ansökningarna.

– Här är poängen att utveckla och förbättra kompetensen, att skapa verksamheter som kan arbeta med de här personernas hela problematik samtidigt, något som varit ett stort problem i hela landet.

Ett annat projekt handlar om att bygga ut hemsjukvården i västra Göteborg för psykiatripatienter som har rätt till vård i hemmet.

Besked i sommar

– Idag finns där bara en halvtids psykiatrisjuksköterska. Den ska utökas till en heltid, samtidigt som man provar nya arbetsmetoder och bygger ut till ett team med rehab-personal, alltså sjukgymnast och arbetsterapeut, säger Ulla Carlshamre.

I nordöstra Göteborg har stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala gått ihop för att förbättra stödet till psykiskt sjuka som bor hemma.

– De vill arbeta mer uppsökande och aktivt med sitt boendestöd och i tätare samverkan med psykiatri Östra, som ska förstärka med ytterligare ett mobilt team, berättar Ulla Carlshamre.

– Samverkan, utbildning och kompetensutveckling finns med i nästan alla projekten.

Egentligen skulle ansökningarna varit inne sista april, men tiden har utsträckts till sista juni. Då ska hela länets ansökan vara inlämnad till kansliet för nationell psykiatrisamordning i Stockholm. Ett besked från staten väntas under sommaren.

– Vi hoppas få alltihop beviljat, eftersom det här är väl genomtänka projekt, säger Ulla Carlshamre.