Göteborgarna blir de första i landet som får ett samlat erbjudande om stöd i kris när en anhörig avlider. Erbjudandet ges i samarbete mellan Göteborgs Stad och en rad frivilligorganisationer och är ett resultat av erfarenheterna från flodvågskatastrofen för två år sedan.

Flodvågskatastrofen i Sydostasien tog 32 göteborgares liv, medan 400 och 500 skadades eller drabbades som anhöriga. Göteborgs Stads samordnare, Michael Ivarson, startade direkt en samverkan med frivilligorganisationerna och ordnade samtalsgrupper, föreläsningar och andra sammankomster för de anhöriga.

Kan dra igång snabbt vid katastrof

När Michael Ivarsons uppdrag som tsunamisamordnare avslutades i våras, fick han i uppdrag att hålla ihop gruppen – ”Samverkansgruppen för långsiktigt stöd vid kriser”. Och nu blir den permanent för att erbjuda stöd även vid dödsfall i vardagen, inte bara vid katastrofer.

– Genom att behålla gruppen kan vi vid nästa större katastrof snabbt dra igång stödet till dem som drabbas och vi kan också erbjuda ett långsiktigt stöd till alla som drabbas av anhörigas bortgång, säger Michael Ivarson, som är chef för Cityenheten i SDN Centrum.

”Ska fungera i även vardagen”

Varje år avlider cirka 5.000 göteborgare.

– Om man inte drabbas av en större katastrof, där samhället mobiliserar alla resusrer, står man ofta ganska ensam i sin sorg. Det här ska fungera även i vardagen, säger Michael Ivarson.

– En mycket viktig del i sorgearbetet är att få lägga pusslet efteråt: Vad var det som hände?

Det nya erbjudandet om stöd presenterades vid en pressträff på torsdagen, ihop med de organisationer som deltar i samarbetet: Röda Korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, BRIS, VSFB (Föräldraföreningen Vi Som Förlorat Barn), VIMIL (Nätverket för oss som mist någon mitt i livet), Spädbarnsfonden, Självhjälpshuset Solkatten och SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd).

Tillsammans med Göteborgs Stad utgör de en etablerad grupp som kommer att fortsätta att utveckla ett långsiktigt samarbete.

Ger ut ny folder

– Såvitt vi vet finns det ingen annan kommun i landet med en konstituerad grupp som jobbar så här brett, konstaterar Michael Ivarson.

Gruppen har som ett första steg tryckt upp en folder som ska finnas hos frivilligorganisationerna, på begravningsbyråer, inom akutsjukvården och ska kunna delas ut av poliser eller präster som kommer med dödsbud.

Foldern kan även laddas ner på Samverkansgruppens hemsida (se länk nedan).