Nu kan alla göteborgare lista sig hos företagshälsovården på Volvo. Att låta företagshälsovård ingå i närsjukvården är helt nytt. Avtalet innebär ett tillskott med två nya läkare till närsjukvården.

– Det här blir ett värdefullt tillskott för göteborgarna. För de volvoanställda blir det förstås tryggt att kunna få träffa samma läkare både när det gäller företagshälsovård och när det gäller annan hälso- och sjukvård. Företagshälsovården kommer som tidigare att betalas av Volvo och genom det här avtalet kommer den övriga hälso- och sjukvården att betalas inom ramen för närsjukvården. Men jag vill stryka under att även andra än Volvoanställda är välkomna att lista sig hos de här läkarna, säger Caterina Franceschi, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Att avtalet kommit till stånd beror på att det uppstod ett behov hos de anställda på Volvo.

– Många gånger kan det ta lång tid och vara bökigt för den som behöver gå till läkaren hemma eller inne i stan. Därför tog vi kontakt med hälso- och sjukvårdskansliet för att diskutera en lösning, säger Jan Gustavsson, samordningsansvarig för arbetsmiljöfrågor hos Volvo Göteborg.

Lösningen blev närsjukvården, det vill säga att göteborgarna erbjuds att lista sig hos en särskild läkare eller på en vårdcentral, offentlig eller privat.

– Hos Volvo berörs ca 8.500 anställda i närmare 20 bolag i Göteborg, det är egentligen bara företagshälsovården på Volvo personvagnar som står utanför det här avtalet, säger Jan Gustavsson.

Verksamheten startar den första september och mottagningarna kommer att finnas på Sörredsvägen, Stenbyvägen och Gropegårdsgatan.