”Gott betyg”. Hallå där, Helena Bjurbäck, äldreombudsman i Göteborgs Stad. Du är inbjuden för att prata på en lunchträff i riksdagen i maj kring temat Åldersvänligt Sverige. Berätta mer!

 Jag åker med äldre-samt vård och omsorgsförvaltningen som är medarrangörer för  lunchträffen och samordningsansvariga för Åldersvänliga Göteborg. Äldreombudsmannen har sedan 2019 varit en samverkanspart med åldersvänliga Göteborg.

– Andra som är inbjudna för att tala på lunchträffen är representanter från Norge, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges lantbruksuniversitet. Alla lyfter på olika sätt vikten av åldersvänliga samhällen

Vad kommer du att prata om?

– Varför vi behöver åldersvänliga samhällen. Äldre personer har precis som andra målgrupper i samhället skiftande och individuella behov. Jag kommer att fokusera på invånarperspektivet.

Är Göteborgs arbete med en åldersvänlig stad framgångsrikt i ett nationellt perspektiv?

– Att riksdagen lyfter samtalet på nationell nivå är positivt och det är ett gott betyg för Åldersvänliga Göteborg att vara på plats och representera med sitt arbete. Göteborg visar på ett föredömligt sätt att vi behöver varandra för utvecklingen av en bra stad att åldras i – förvaltningar, bolag och göteborgare tillsammans.

Märker du av ett ökat intresse för att skapa ett bättre samhälle för äldre?

– Ja, det finns ett intresse. I dag har vi över 1 000 städer i omkring 50 länder som är anslutna till arbetet med åldersvänliga städer. Vi blir allt fler äldre och äldre som bor i städer. Samtidigt visar forskning att äldre är den grupp som är minst delaktiga i stadsutveckling, så ska det inte vara. Årsrika människors erfarenhet och kunskap är en demografisk möjlighet.