En stor del av Göteborgs familjehem och kontaktfamiljer bjuds på torsdag på teater. Familjehemsprojektet i Göteborg har hyrt hela Folkteatern med föreställningen ”Simon och Ekarna” för att uppmuntra de familjer som ställer upp och tar emot fosterbarn. Det är också en del i arbetet att rekrytera nya familjehem som det ständigt är behov av.

– Det är väldigt viktigt att göra sådant här. Vi vill göra något för våra familjehem och kontaktfamiljer som gör ett enormt jobb. Samtidigt får de träffa andra familjehem, får en barnfri kväll och kan känna sig lite ompysslade, säger Lotte Hansson på Familjehemsprojektet i Göteborg som omfattar de flesta stadsdelarna.

Hon betonar att arrangemanget är lite extra förutom det kontinuerliga stöd och uppbackning familjerna får i vanliga fall.

Viktigt sköta sina familjehem

Det finns ständigt ett behov av nya familjehem i Göteborg. Arrangemanget på torsdag är också en del i arbetet att rekrytera nya familjer.

– De familjer vi har är också en källa till nyrekrytering. Om vi inte sköter de familjer vi har, och de känner sig uppskattade, så får vi inga nya familjer, säger Lotte Hansson.

Något varje år

Sedan några år så hittar Familjehemsprojektet på något för familjehemmen och kontaktfamiljerna i Göteborg. Det kan till exempel vara en fest. I år har projektet bokat hela Folkteatern för en teaterkväll. Dessutom sponsrar Göteborgs Stad arrangemanget med Gustaf Adolfs-bakelser dagen till ära. De bakas av elever på Ester Mosessons gymnasium.

Pjäsen ”Simon och Ekarna” passar också bra eftersom den handlar om att ta hand om ett barn som inte är det egna.

– Det här är ett sätt att använda kulturen att belysa den här situationen att vara familjehem eller kontaktperson på, säger Lotte Hansson.

Möter andra familjer

Kvällen är också viktigt för att låta mammorna och papporna i familjehemmen träffa andra familjehem. Att vara familjehem kan annars vara ganska ensamt.

– De är rätt ensamma i sitt uppdrag. De kan ju inte gå in till grannen och prata om sitt fosterbarn. Dels för att de har tystnadsplikt och dels för att det är väldigt svårt för människor att förstå om de inte själva lever i den situationen, menar Lotte Hansson.